• Cemre Rehabilitasyon Genel Merkez
Bireysel eğitim
Grup eğitimi
Özel eğitim
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Merkezimizde söz konusu programlar kapsamında destek eğitim hizmeti verilmekte olup, merkezimiz de destek eğitiminden faydalanmak isteyen çocuk veya yetişkinlerimizin Sağlık Kurulu Raporu, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ve Özel Eğitim Planları kapsamında, mevcut durum, eğitsel tanı merkezimiz uzmanlarınca gözden geçirilerek, kaba değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Kaba değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında, özdeş engel grup ve yaşta olan diğer destek eğitim alan çocuk veya yetişkin bireylerimizle birlikte merkezimizde ki haftalık seans saatleri belirlenmektedir. Belirlenen seanslarda destek eğitimine başlamadan önce, daha kapsamlı ve detaylı incelemenin yapılabilmesi amacıyla performans analizi gerçekleştirilir. Analiz sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Merkezimiz Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Birimince Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık BEP programı ailelerimizin öneri ve görüşleri de dikkate alınarak kapsamlı ve titiz bir çalışma doğrultusunda hazırlanmaktadır. Verilecek destek eğitimde en önemli başlangıç kriteri olarak, mevcut performansı ve ihtiyaçlar, başarılamayanlardan ziyade başarılabilenler ve başarılabilirler göz önüne alınmaktadır. Aşamalı ve ara değerlendirmelerle mevcut düzeyin sürekli denetlendiği eğitim süremizde ailelerimizin destek ve katkılarıyla uzun süreli (yıllık) hedeflerimize ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Güncel Yazılarımız

SEREBRAL PALSİ ’DE ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ
OTİZMDE EN İYİ İLAÇ “ÖZEL EĞİTİMDİR”
DOWN SENDROMU
11 09

DOWN SENDROMU

1.Soru: Down sendromu nedir? Zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenleri vardır. Kromozom bozukluklar doğum öncesi dönemde oluşan nedenlerden biridir. Down s...

Devamını Oku

Bir Kaç Fotoğraf Karesi..

Yasal Haklar

Engellilerin Yasal Hakları