Geri
Diskalkuli matematik öğrenme güçlüğü

DİSKALKULİ – MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Diskalkuli Nedir?

Özel öğrenme güçlüğünün bir alt türü olan Matematik Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler genellikle başka derslerde başarılı olmalarına rağmen matematikte başarısız olan normal ve normalüstü zeka düzeyinde bireylerdir. Diskalkuli matematiği öğrenme ve kullanma konusunda birçok zorluğu tanımlayan tıbbi bir terimdir.

Matematiksel işlemleri anlama, hatırlama ve kullanma becerisindeki zorluklar nedeniyle oluşan bir öğrenme bozukluğudur.

Diskalkuli, bireylerin aritmetik işlemleri, sayma ilkelerini ve sayısal kavramlara ilişkin becerileri öğrenmesi, hatırlaması ve kullanmasında görülen bir güçlük olarak tanımlanabilir. Bu güçlük (aritmetikte bozulma) sayısal bilgi işlemleme, doğru veya akıcı aritmetik hesap yapma, aritmetik gerçekleri kavrama ve matematiksel akıl yürütmedeki problemlerle ilişkilidir.

Diskalkulisi olan bireyler, aritmetik tabloları öğrenme, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin mekanizmalarını anlama, sayı kavramını anlama ya da bir sayıya karşılık gelen ifadeyi okumada, yazmada ve anlamada güçlükler yaşayabilmektedir. 

Diskalkuli nedir

Matematik Öğrenme Güçlüğü

Matematik öğrenme zorluğu, matematiksel kavramları anlama, hatırlama ve uygulama konusunda güçlük çeken bir durumdur. Bu durum, matematiksel becerilerin geliştirilmesi için gereken bilişsel süreçlerde bir eksiklik veya bozukluk olduğu anlamına gelir. Matematik öğrenme zorluğu, öğrencilerin matematik konularını anlamalarını ve başarılı bir şekilde uygulamalarını engelleyebilir.

Matematik öğrenme zorluğu, genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

 • Matematiksel kavramları anlama ve hatırlama konusunda güçlük çekme
 • Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan matematiksel işlemleri uygulamada zorlanma
 • Sayıları tanımlama ve sayılar arasındaki ilişkileri anlama konusunda güçlük çekme
 • Matematiksel sembollerin (örneğin, +, -, x, /) anlamını anlamada zorluk çekme
 • Matematiksel terimlerin anlamını anlamada zorluk çekme
 • Matematiksel işlemleri takip etme ve organizasyon konusunda zorluk çekme

Matematik öğrenme zorluğu, farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, beyin hasarı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve dil öğrenme zorluğu (disleksi) gibi nedenler yer alabilir.

Matematik öğrenme zorluğu olan öğrenciler için özel eğitim programları ve destekler mevcuttur. Bu programlar, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak ve matematiksel özgüvenlerini artırmak için tasarlanmıştır. Öğretmenler, aileler ve öğrenciler bu programlardan yararlanarak matematik öğrenme zorluğu ile başa çıkabilirler.

Diskalkuli belirtileri

Diskalkuli Belirtileri nelerdir?

 • Sayıları tanıma konusunda zorluk: Diskalkuli olan kişiler sayıları tanımakta zorlanabilirler. Bu durum, sayıları karıştırma, sayıları ters yazma veya sayıları düzgün bir şekilde okuyamama şeklinde kendini gösterebilir. Çok basamaklı sayıların gerçek değerini yazmada ve okumada zorlanırlar.
 • Matematiksel kavramları anlama zorluğu: Diskalkuli olan kişiler, matematiksel kavramları anlamakta zorlanabilirler. Örneğin, sayıların büyüklüğü, eşitlik, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri gibi kavramları anlamakta zorluk çekebilirler.Sayıları sırasıyla sayabilmede zorluk yaşayabilirler.
 • Matematiksel işlemleri yapma zorluğu: Diskalkuli olan kişiler, matematiksel işlemler yaparken zorluk çekebilirler. Bu durum, toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerinde hatalar yapmak, işlem sırasını unutmak veya işlem sonuçlarını yanlış hesaplamak şeklinde kendini gösterebilir.
 • Matematiksel problem çözme zorluğu: Diskalkuli olan kişiler, matematiksel problemleri çözmekte zorlanabilirler. Bu durum, problemleri anlama, problemleri analiz etme, verileri organize etme ve sonuçları yorumlama konusunda zorluklar yaşayabilirler.
 • Sayısal bellek sorunları: Diskalkuli olan kişiler, sayıları hatırlama konusunda zorluk çekebilirler. Bu durum, telefon numaralarını veya doğum tarihlerini hatırlamada zorlanma gibi günlük yaşamda sorunlara neden olabilir.
 • Sayıları büyüklüklerine göre sıralamada zorlanma,
 • Matematik sembollerini karıştırma,
 • Matematik hesaplamaları (dört işlem) parmakla sayarak yapmaya çalışmak,
 • Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanma,
 • Birebir eşleme ile ilgili zorlanma,
 • İşlemlerdeki işaretleri tanıma ve anlama ile ilgili sorunlar,
 • Yönleri karıştırma (sağlarını sollarını karıştırma),
 • Zaman kavramını anlamada zorlanma,
 • Analog bir saatte zamanı söylemekte zorluk yaşama,
 • Ağırlıkları ve ölçüleri anlamada zorluklar,
 • Aritmetik problemlerde sayıları sıralama veya aralık bırakma ile ilgili zorluklar,
 • Problemleri anlama ve çözmede yaşanan sorunlar,
 • Zihinden işlem yapmada zorlanma.

  Diskalkuli Tedavisi ve Özel Eğitim

  Diğer öğrenme güçlükleri gibi, diskalkulinin de tedavisi yoktur; ilaçla tedavi edilemez.  Diskalkuli olan öğrencilerin okul hayatına uyum sağlayabilmeleri için erken dönemde ve etkili yöntemlerle sunulan özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaları bir zorunluluktur. 

  Özel eğitim, bu zorluklarla başa çıkmak için etkili bir tedavi seçenektir.

  Diskalkuli tedavisi genellikle bireysel terapi veya özel eğitim programları ile yapılır. Özel eğitim programları, diskalkuli olan öğrenciler için özel olarak tasarlanmış öğrenme materyalleri, öğretim teknikleri ve stratejiler içerir.

  Bu programlar, öğrencilere matematiksel kavramları anlamalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak farklı yaklaşımları kullanarak öğretirler. Örneğin, somut materyaller kullanarak, görsel ipuçları sunarak, problem çözme adımlarını öğretmek gibi farklı öğretim stratejileri uygulayabilirler.

  Özel eğitim programları, diskalkuli olan öğrencilere matematiksel zorluklarını aşma konusunda güven kazandırabilir ve onların özsaygılarını arttırabilir. Ayrıca, disleksi gibi diğer öğrenme güçlükleri olan öğrencilerin de bu programlardan faydalanabileceği düşünülmektedir.

  Sonuç olarak, diskalkuli tedavisinde özel eğitim programları, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve özgüvenlerini arttırabilir. Ancak, her öğrencinin farklı ihtiyaçları olabileceğinden, tedaviye özelleştirilmiş yaklaşımlar kullanılması önemlidir.

  Diskalkuli tedavisi konya

  Diskalkuli eğitimi – Konya Cemre Rehabilitasyon Merkezi

  Merkezimizde uygulanan Diskalkuli eğitimi, diskalkuli hastalarına matematiksel işlemleri daha iyi anlamaları, hatırlamaları ve yapmaları için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, özel eğitim uzmanları veya matematik öğretmenleri tarafından verilebilir ve çoğu zaman bireysel olarak özelleştirilmiş bir öğrenme planı içerir.

  Bu eğitimde, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerine göre özelleştirilir. Öncelikle, öğrencinin matematiksel becerileri ve problem alanları hakkında bir değerlendirme yapılır ve bu değerlendirmeye dayanarak özelleştirilmiş bir eğitim planı oluşturulur.

  Bu eğitim programı, öğrencinin sayıları tanımasına, hatırlamasına ve organize etmesine yardımcı olacak teknikler öğretir. Örneğin, öğrenciye sayıları daha iyi hatırlamalarına yardımcı olacak hafıza teknikleri öğretilebilir veya matematiksel işlemleri yaparken adımların takip edilmesi için yöntemler öğretilir.

  Ayrıca, öğrencinin matematiksel kavramları anlamasına yardımcı olacak öğretim teknikleri de öğretilir. Örneğin, öğrenciye problem çözme stratejileri öğretilir veya matematiksel terimlerin anlamı hakkında daha fazla bilgi verilir.

  Diskalkuli eğitimi, öğrencinin matematiksel becerilerini geliştirmenin yanı sıra özgüvenini de arttırabilir. Bu nedenle, eğitim programı, öğrencinin motivasyonunu artırmak ve matematiksel işlemler yapma konusunda daha rahat hissetmesini sağlamak için pozitif geri bildirimler içerebilir.

  Eğitimi süreci, öğrencinin ilerlemesine ve öğrencinin matematiksel işlemleri yapma becerilerindeki gelişimine bağlı olarak farklı uzunluklarda olabilir. Ancak, düzenli pratik ve eğitim desteği ile diskalkuli hastalarının matematiksel işlemleri yapma becerilerinin geliştirilebileceği gözlenmektedir.

  Kurumumuz disleksi Özel öğrenme güçlüğünde Konya Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı (Y-DEP) uygulayıcısıdır. Tedavi ve eğitim sürecinde Y-DEP uygulaması ile başarılı sonuçlar sağlanmaktadır.

  Eğer çocuğunuzda bu belirtileri gözlemliyorsanız Online Disleksi Testi uygulayabilirsiniz. Danışma ve destek için bizimle iletişim kurabilirsiniz.