Geri

DİSLEKSİ ( ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ)

DİSLEKSİ ( ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ)

Disleksi (okuma sorunu) öğrenme bozukluğu ile eşanlamlı olarak ve bazen konuşma, dinleme ve anlama yetilerindeki sorunları içerecek şekilde geniş bir anlamda kullanılır.

Disleksi, zekası normal ya da normal üstü olan,herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel özrü olmayan okuma, yazma, matematik,kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur.

Sınıflandırılması:

Okuma bozukluğu (Disleksi)

Okuma bozukluğu, diğer adı ile disleksi, okumada belirgin hataların görüldüğü bir bozukluktur. Çocuk ilkokul çağına geldiğinde okumaya başlarken özellikle şekil, geometrik yapı ve çizim olarak birbirine benzeyen harfleri karıştırmaya başlar.

Okuma güçlüğünde görülebilecek okuma hataları:

 • Harfleri yanlış okuma ve birbirine karıştırma
 • Okurken harf atlama, harfleri okumama
 • Bazı kelimeleri atlama ya da eksik okuma
 • Kelime içinde harflerin yerini değiştirme (‘en’ yerine ‘ne’)
 • Okurken sık sık durma
 • Yavaş okuma
 • Okumaya cümlenin sonundan başlama

Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)

Ortada zihinsel bir problem olmadığı halde sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede güçlük yaşatan özel öğrenme bozukluğudur.

 • Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematik işlemlerinde (soru çok basit olsa dahi) zorlanma, uzun süre düşünmek zorunda kalma.
 • Matematik problemlerinde sonuca ulaşmayı sağlayan işlem sırasını oluşturamama.
 • Çarpım tablosunu ezberleyememe veya birkaç gün içinde unutma.
 • Hafıza problemleri yaşayarak, çok basit hesap hataları yapma.
 • Matematiksel sembolleri birbiri ile karıştırma.
 • Sağ-sol kavramını öğrenememe veya sürekli bu konuda hata yapma.
 • Dikkat bozukluğu, konsantre

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)

Yazı yazma için dinleme, akılda tutabilme, anlama ve kasların düzgün çalışması gibi bir grup çalışmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Disgrafi problemi olan çocuklar motor beceri, görsel ve işitsel algı problemleri yaşarlar. Buna bağlı olarak kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik veya ters yazma gibi sorunlarla karşılaşırlar.