Geri

DOWN SENDROMU

DOWN SENDROMU
DOWN SENDROMU NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan 46 kromozom 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır. Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır. Yani down sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.

BELİRTİLER NELERDİR?

Bazı fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir. Bunlar;

-Çekik küçük gözler

-Basık burun

-Kısa parmaklar

-Kıvrık serçe parmak

-Kalın ense

-Avuç içindeki tek çizgi

-Ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olması

-Boyları yaşıtlarına göre kısa ve metabolizmalarındaki sorunlardan dolayı kilo problemi yaşarlar

-Bedensel ve zihinsel gerilik

TEDAVİSİ NEDİR?

Tedavi için fizyoterapi ve özel eğitim idealdir. Sadece motor gelişimi değil, duyusal, emosyonel-sosyal ve bilişsel gelişimi de hedefler.

-Uygun pozisyonlama, kucağa alma ve taşıma

-Emme, beslenme ve konuşma için gerekli olan ağız ve yüz kaslarının çalıştırılması

-Kaba motor gelişim basamakları

-İnce motor hareketlerin geliştirilmesi -Duruş kontrolü

-Desteksiz ve kaliteli yürüme fazı

-Denge, düzeltme ve koruyucu reaksiyonların kazandırılması

-Sosyallik

-Uygun ayakkabı, tabanlık ve ortez uygulamaları

-Aile eğitimi

Tedavinin özel eğitim kısmında down sendromlu bireylerin hayata hazırlanması, kendilerine yetebilen bağımsız bireyler olabilmesi için özel eğitime ihtiyaçları vardır. Down sendromlu bireyler için kurumumuzda; çağdaş, güvenilirliği test edilmiş özel eğitim yöntem ve programları ile özel eğitim hizmeti verilmektedir.