Geri
Duyusal bütünleme bozukluğu
31Mar, 2023

DUYUSAL BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU

DUYUSAL BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU NEDİR? Duyu bütünleme teorisine göre; öğrenme beynin bir fonksiyonudur ve öğrenme güçlükleri sinir sistemi fonksiyonlarında sapmayı gösterir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin motor ve duyusal problemleri vardır; duyu bilgilerinin algılanması ve bütünleştirilmesinde zorluk çekerler. Duyusal uyaranları bütünleştirememe davranışsal ve öğrenme problemlerine neden olur. Bu durum “Duyusal Bütünleme Bozukluğu” olarak tanımlanır. Dokunma, hareket, ses ve görüntüye aşırı duyarlılık olarak çıkan duyu bütünleme bozuklukları, bazı seslerden rahatsız olma, çeşitli fiziksel …

Serebral palsi
01Mar, 2023

SEREBRAL PALSİ – BEYİN FELCİ NEDİR?

SEREBRAL PALSİ NEDİR? Serebral palsi (SP); doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde, gelişmekte olan merkezi sinir sistemi (MSS)’nin, değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanabilir.  SP’de merkezi sinir sisteminde meydana gelen hasar sinir-kas, kas-iskelet ve duyu sistemlerinde bozukluklara yol açar. Bu bozukluklar, çocuğun duruş ve hareketlerinde yetersizliklere neden olur. Çeşitli kas iskelet sistemi deformiteleri gibi ikincil bozukluklar ve zaman içinde üçüncül bozuklukların …

ergoterapi
26Ara, 2022

ERGOTERAPİ – Özel Eğitimde Ergoterapi

ERGOTERAPİ ERGOTERAPİ NEDİR? Ergoterapi, bireyin fiziksel ve psikolojik performansını en üst düzeye çıkarabilmeyi ve sosyal katılım becerisini arttırmayı hedefleyerek, bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar.  Toplumda farklı rollerimiz vardır. Annelik, eş, öğretmen, öğrenci, kardeş, çocuk olmak gibi. Bu rolleri gerçekleştirebilmek için giyinmek, yemek yemek ve/veya yapmak, zamanı kullanmak, okuma yazma öğrenmek, para hesabı yapmak, ayakkabı bağlamak, evi temizlemek gibi çeşitli sorumlulukları yeterli bir şekilde yapabilmemiz gerekir. …