Geri
Diskalkuli matematik öğrenme güçlüğü
10Nis, 2023

DİSKALKULİ – MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Diskalkuli Nedir? Özel öğrenme güçlüğünün bir alt türü olan Matematik Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler genellikle başka derslerde başarılı olmalarına rağmen matematikte başarısız olan normal ve normalüstü zeka düzeyinde bireylerdir. Diskalkuli matematiği öğrenme ve kullanma konusunda birçok zorluğu tanımlayan tıbbi bir terimdir. Matematiksel işlemleri anlama, hatırlama ve kullanma becerisindeki zorluklar nedeniyle oluşan bir öğrenme bozukluğudur. Diskalkuli, bireylerin aritmetik işlemleri, sayma ilkelerini ve sayısal kavramlara ilişkin becerileri öğrenmesi, hatırlaması ve kullanmasında görülen …

Okuma Bozukluğu - Disleksi Nedir? - Konya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
15Ara, 2022

OKUMA BOZUKLUĞU – DİSLEKSİ NEDİR?

OKUMA BOZUKLUĞU- DİSLEKSİ NEDİR? Okuma Bozukluğu Okuma genel olarak bir olguyu anlatmak üzere bir araya getirilmiş kelime ve söz dizilerinin anlaşılmasıdır. Okuma göz aracılığıyla taranan kelime ve görüntülerin beyine ulaşıtılması ile başlar. Beynimiz bu kelime ve görüntüleri dağarcığındaki bilgilerle eşleştirerek anlamlandırma işlevini yerine getirir. İlkokulda başlayan okuma süreci yaşamın her aşamasında devam eder. Okuma, okul öncesi yıllarda harf tanımayla başlayan, sonraki yıllarda kelime okuma, cümle okuma, metin okuma ve okuduğunu …

disleksinedirr
09Ara, 2022

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Özel öğrenme güçlüğü ne zaman ortaya çıkar Öğrenme güçlüğü, genellikle çocuklar ilkokula başladıklarında fark edilir. Çünkü öğrenciler ilkokula başlamalarıyla okuma yazma ve temel becerileri kazanmaya yönelik bir eğitim alırlar. Öğrenme bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü tanısı konulan çocukların, öğrenme hedeflerine ulaşmakta başarısız olan ve sınıf düzeyinde ilerlemekte zorluk çeken çocuklardır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş veya farklı biçimde öğrenebilirler. Bu çocukların zeka …