Geri
Özel eğitimde eğitsel değerlendirme ve tanılama
07Haz, 2023

Özel Eğitimde Eğitsel Değerlendirme

Özel Eğitimde Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Eğitsel değerlendirme, öğrencinin eğitim programının etkililiğini izlemek ve öğrenme ilerlemesini değerlendirmek için kullanılan süreçleri içerir. Bu değerlendirme, öğrencinin hedeflere ne kadar yakın olduğunu belirlemek için düzenli olarak yapılır. Öğrencinin ilerlemesinin izlenmesi, öğretmenlere öğrencinin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapmaları için önemli geri bildirim sağlar.  Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreci, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu süreçte, çeşitli değerlendirme araçları ve yöntemleri …

Gelişimsel dil bozukluğu
02May, 2023

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU? NEDENLERİ? TEDAVİSİ?

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU  Dil Gelişimi Nedir? Çocukların gelişimsel süreç içerisinde kazandığı en önemli yapıtaşlarından biri dil öğrenimi ve dili kullanarak iletişime geçebilme becerileridir. Dil gelişimi karmaşık bir süreç olmakla birlikte tüm normal gelişim gösteren çocuklar herhangi bir müdahale olmadan hızlı ve zorlanmadan dili edinirler ve geliştirirler. Dil Gelişimi Evreleri 1.evre: Buna göre, ilk evre doğumdan sonraki iki haftayı içerir, “ağlama devresi” olarak adlandırılır. Bu evrede bebeğin çıkardığı sesler ağlama ile …

Zihinsel Engelli nedir
23Şub, 2023

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Zihinsel Engelli Nedir? Zihinsel Yetersizlik Zihinsel yetersizlik, gelişim dönemleri içerisinde (0-18 yaş arası) ortaya çıkan zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışların en az ikisinde görülen sınırlılıktır. Bu sınırlılık bireyin bulunduğu yaş düzeyine uygun performansı sergileyememesine yol açmaktadır. Zihinsel engelli tanısı, çocuğun ortalamanın altında zihinsel işleve sahip olması, zekâ testleri ile ölçülen zekâ puanının 70 zeka bölümünün altında olması iletişim, öz bakım, günlük yaşam, kendini yönetme …

Okuma Bozukluğu - Disleksi Nedir? - Konya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
15Ara, 2022

OKUMA BOZUKLUĞU – DİSLEKSİ NEDİR?

OKUMA BOZUKLUĞU- DİSLEKSİ NEDİR? Okuma Bozukluğu Okuma genel olarak bir olguyu anlatmak üzere bir araya getirilmiş kelime ve söz dizilerinin anlaşılmasıdır. Okuma göz aracılığıyla taranan kelime ve görüntülerin beyine ulaşıtılması ile başlar. Beynimiz bu kelime ve görüntüleri dağarcığındaki bilgilerle eşleştirerek anlamlandırma işlevini yerine getirir. İlkokulda başlayan okuma süreci yaşamın her aşamasında devam eder. Okuma, okul öncesi yıllarda harf tanımayla başlayan, sonraki yıllarda kelime okuma, cümle okuma, metin okuma ve okuduğunu …

ergoterapi
26Ara, 2022

ERGOTERAPİ – Özel Eğitimde Ergoterapi

ERGOTERAPİ ERGOTERAPİ NEDİR? Ergoterapi, bireyin fiziksel ve psikolojik performansını en üst düzeye çıkarabilmeyi ve sosyal katılım becerisini arttırmayı hedefleyerek, bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar.  Toplumda farklı rollerimiz vardır. Annelik, eş, öğretmen, öğrenci, kardeş, çocuk olmak gibi. Bu rolleri gerçekleştirebilmek için giyinmek, yemek yemek ve/veya yapmak, zamanı kullanmak, okuma yazma öğrenmek, para hesabı yapmak, ayakkabı bağlamak, evi temizlemek gibi çeşitli sorumlulukları yeterli bir şekilde yapabilmemiz gerekir. …

Nöropati - Nöropati Nedir? Nöropati Neden Olur?
24Kas, 2023

Nöropati Nedir? Nöropati Neden olur?

Nöropati nedir? Nöropati, periferik sinir sistemindeki hasar veya bozukluk nedeniyle ortaya çıkan fonksiyon kaybını ifade eder. Genellikle sinir liflerindeki hasarın sonucudur. Bu hasar, sinir iletimini etkileyebilir ve vücudun çeşitli bölgelerinde çeşitli semptomlara neden olabilir. Periferik Sinir Sistemi Periferik sinir sistemi, vücudun çevresindeki sinir ağı aracılığıyla çevresel dünyayla etkileşime girmemizi, hareket etmemizi ve çeşitli duyusal deneyimler yaşamamızı sağlayan önemli bir sistemdir. Periferik sinir sistemi (PSS), vücutta bulunan sinirlerin bir ağıdır. Bu …

disleksinedirr
09Ara, 2022

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Özel öğrenme güçlüğü ne zaman ortaya çıkar Öğrenme güçlüğü, genellikle çocuklar ilkokula başladıklarında fark edilir. Çünkü öğrenciler ilkokula başlamalarıyla okuma yazma ve temel becerileri kazanmaya yönelik bir eğitim alırlar. Öğrenme bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü tanısı konulan çocukların, öğrenme hedeflerine ulaşmakta başarısız olan ve sınıf düzeyinde ilerlemekte zorluk çeken çocuklardır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş veya farklı biçimde öğrenebilirler. Bu çocukların zeka …