Geri
Otizm Tedavisi

Otizm Tedavisi

Otizm Tedavisi

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) tedavi süreci karmaşık ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavi süreci, bir çocuğun veya yetişkinin ihtiyaçlarına ve belirtilerine göre tasarlanır. Otizm tedavisinde aşağıdaki aşamalar genellikle takip edilir:

 • Erken Tanı ve Değerlendirme:
  • İlk aşama, otizmin erken tanısı ve değerlendirmesidir. Çocuğun gelişimini, davranışlarını ve iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla uzmanlar tarafından yapılır. Bu, otizm belirtilerinin saptanması için önemlidir.
 • Tedavi Ekibi Oluşturma:
  • Tedavi süreci, bir multidisipliner ekip tarafından yönlendirilir. Bu ekip, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanları içerir. Genellikle, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar, konuşma terapistleri, iş terapistleri ve davranış terapistleri bu ekipte yer alır.
 • Bireyselleştirilmiş Tedavi Planı Oluşturma:
  • Tedavi ekibi, çocuğun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, çocuğun iletişim, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve diğer becerilerini geliştirmeye yönelik hedefler içerir.
Otizm tedavisi
 • Tedavi ve Terapiler:
 1. Erken Müdahale:
  • Erken tanı ve erken müdahale, otizmli çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Erken müdahale programları, çocukların dil, iletişim, sosyal etkileşim ve diğer becerilerini geliştirmeye odaklanır.
 2. Uygulamalı Davranış AnaliziAba Terapisi (Applied Behavior Analysis):
  • ABA terapisi, otistik bireylerin davranışlarını anlama ve olumlu davranışları teşvik etme üzerine odaklanan bir davranışsal terapi türüdür. ABA, tekrarlayıcı davranışları azaltmaya ve istenmeyen davranışları değiştirmeye yardımcı olabilir. ABA olumlu kabul edilen davranışları pekiştirirken ve olumsuz davranışları azaltarak öğrenmeyi destekleyen bir davranış terapisi uygulamasıdır.
 3. Konuşma ve Dil Terapisi:
  • Otistik çocuklar sıklıkla iletişim becerilerinde zorluk yaşarlar. Konuşma ve dil terapisi, bu becerileri geliştirmek ve iletişim yeteneklerini artırmak için kullanılır.
 4. İş Terapisi:
  • İş terapisi, otistik bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu, kişisel bakım, temel ev işleri ve bağımsız yaşam becerilerini içerebilir.
 5. Davranış Terapileri:
  • Farklı davranış terapileri otistik bireylerin istenmeyen davranışlarını azaltmaya ve olumlu davranışları teşvik etmeye yöneliktir. Örneğin, PECS (Picture Exchange Communication System) gibi iletişim tabanlı davranış terapileri kullanılır.
 6. İlaç Tedavisi:
  • Bazı otistik bireyler, belirli semptomları hafifletmek veya yönetmek için ilaç tedavisi alabilirler. Bu ilaçlar, agresif davranışlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi semptomları hafifletebilir.
 7. Sosyal Beceri Eğitimi:
  • Sosyal beceri eğitimi, otistik bireylerin sosyal etkileşim yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Bu, göz teması kurma, jestleri anlama, empati geliştirme ve arkadaşlık becerilerini içerebilir.

Bu tür olaylarda bilinmelidir ki her otistik birey farklıdır ve tedavi planları kişiselleştirilmelidir. Ayrıca, otizm tedavisi sadece çocukları değil, aileleri de içerir. Tedavi süreci, uzmanlarla işbirliği yapmayı, düzenli iletişimi ve esnekliği içerir.

Otizm Eğitimi

Otizm tedavisinde eğitim desteği, otizmli bireylerin sosyal, iletişimsel ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir. Eğitim desteği, bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve özel olarak tasarlanmış bir programdır.

Eğitim desteğinin temel hedefleri şunlardır:

 • Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmek
 • Dil ve konuşma becerilerini geliştirmek
 • Bağımsız yaşam becerileri geliştirmek
 • Akademik becerileri geliştirmek

Eğitim desteği, çeşitli ortamlarda ve formatlarda sağlanabilir. En yaygın ortamlar özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve aile merkezli programlardır.

Otizm eğitimi

Özel eğitim okulları,

Otizmli bireylere tam gün eğitim sağlayan kurumlardır. Bu okullar, otizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu özel eğitim hizmetlerini sunmaya odaklanmaktadır.

Özel eğitim sınıfları,

Genel eğitim sınıflarına ek olarak sağlanan özel eğitim sınıflarıdır. Bu sınıflar, otizmli bireylerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir eğitim programı sunmaktadır.

Aile merkezli programlar,

Ailelere ev ortamında eğitim desteği sağlayan programlardır. Bu programlar, ailelerin otizmli çocuklarının gelişimini desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Otizm Eğitim Merkezi

Otizm Özel Eğitim Merkezi

Merkezimizde söz konusu programlar kapsamında destek eğitim hizmeti verilmektedir. Destek eğitiminden faydalanmak isteyen çocuk veya yetişkinlerimizin Sağlık Kurulu Raporu, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ve Özel Eğitim Planları kapsamında, mevcut durum, eğitsel tanı merkezimiz uzmanlarınca gözden geçirilerek, kaba değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
Kaba değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında, özdeş engel grup ve yaşta olan diğer destek eğitim alan çocuk veya yetişkin bireylerimizle birlikte merkezimizde ki haftalık seans saatleri belirlenmektedir.
Belirlenen seanslarda destek eğitimine başlamadan önce, daha kapsamlı ve detaylı incelemenin yapılabilmesi amacıyla performans analizi gerçekleştirilir.

Otizm spektrum bozukluğu konusunda Konya’da otizm özel eğitim merkezi olarak hizmet veren MEB onaylı kurumumuzda uzman ekibimizle iletişime geçebilir, destek alabilirsiniz.