Geri
Otizde en iyi ilaç özel eğitimdir

OTİZMDE ÖZEL EĞİTİM EN İYİ İLAÇTIR

Özel Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin  Müdürü ve Fizyoterapisti olan Ali Eker otizmin en karakteristik üç özelliğinin sosyal etkileşimde yetersizlik, iletişim problemleri ve tekrarlanan davranışlar olduğunu ifade etti.

Otizmin bireyin sosyal etkileşimini olumsuz yönde etkiyen beynin farklı çalışmasıyla ilgili gelişimsel bozuklar olduğunu söyleyen Fizyoterapist Ali Eker, otizmin doğuştan geldiğini ve genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıktığını belirtti. Otizmin belirtilerinin her çocukta farklı düzeylerde görülmekte olduğunu ifade eden  Eker, “ Bununla beraber temel olası göstergeler vardır bunlar göz kontağı kurmada zorluk, ismi ile çağırıldığında tepki vermeme, belirli nesnelere aşırı bağlılık, tekrarlayıcı hareketler, takıntılı davranışlar, jest ve mimikleri kullanamama, akranları ve çevresi ile etkileşime geçmeme, oyuncaklar ile oynamama vb. dikkat edilmesi gereken belirtilerdir” dedi.

Otizmde en iyi ilaç özel eğitimdir.

 “OTİZM GENETİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİLİDİR”

Günümüzde yapılan ve yapılmaya devam eden araştırmalar sonucunda otizme tam olarak nelerin yol açtığının bilinmediğini ifade eden Eker, “Fakat pek çok araştırmada görülmüştür ki otizm genetik özellikler ile ilişkilidir. Bu genetik özellikler belirli bir ya da birkaç gen ile bağlantılıdır. Otizmli çocukların bazılarında bu genetik özelliklerin bir kısmına rastlanmaktadır. Bazı otizmli çocuklarda hiçbirine rastlanmamaktadır. Bu durum otizmin çevresel etkenlerle de ilişkili olabileceğini göstermiştir. Kısacası otizmli çocuğa özgü genetik yapı ile ilgilidir” şeklinde konuştu.

“KIZLARA GÖRE ERKEKLERDE  4 KAT  DAHA FAZLA GÖRÜLÜR”

Otizmin kızlara göre erkeklerde  4 kat  daha fazla görüldüğünü belirten Eker, kızlarda durumun genellikle daha ağır seyrettiğini söyledi. Eker, otizmin en karakteristik üç özelliğinin sosyal etkileşimde yetersizlik, iletişim problemleri ve tekrarlanan davranışlar olduğunu ifade etti. Otizmli çocukların karakteristik özellikleri hakkında bilgi veren Eker, “Sosyal etkileşimde yetersizlik, iletişim problemleri, tekrarlanan davranışlar gözlenen üç temel özelliktir. Otizmli çocukların ortak özellikleri pek çok gen ile ilişkili olduğu için otizmin belirtisi ve yoğunluğu, otizm tanısı almış çocuklar çok büyük farklılıklar gözlemlenmesine neden olur. Bu yüzden ortak özellik altında gruplandırmak, otizmin belirtileri haricinde doğru bir yaklaşım olmaz” diye konuştu.

“OTİZMİN TIBBİ TEDAVİSİ YOKTUR”

OTİZMDE ÖZEL EĞİTİM EN İYİ İLAÇTIR

Yapılan araştırmalar sonucu otizmin gün geçtikçe yaygınlaştığını  dile getiren Eker,  “Otizm ortalama 150 çocuktan birinin etkilemektedir. Otizmin tam bir tanısı olmadığı için tıbbi tedavisi yoktur. Fakat küçük yaştan itibaren uygulanan yoğun özel eğitim ile pek çok otizmli çocuk önemli ilerlemeler göstermektedir. “Ne öğretileceği” ve “nasıl öğretileceği” üzerinde durulması gerekli olmaktadır. Ayrıca davranış problemlerinde kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek  bazı ilaçlar mevcuttur. Fakat günümüz koşulları ile otizmi tedavi etmek etmekte pek mümkün değildir. Otizmde en iyi ilaç özel eğitimdir” diye belirtti.