Özel Eğitim

Özel Eğitim

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARINA DESTEK OLAN YENİ YAKLAŞIMLAR

PECS (Resim Değiştirme Yolu İle İletişim Sistemi)

Otizmli bireylerin iletişim becerilerindeki yetersizlik ve sınırlılık, bu bireylerin konuşma becerileri kazanmada güçlük yaşamalarıyla yakından ilgilidir. Bazı otizmli bireyler hiç sözel iletişim geliştirmezlerken, konuşabilenlerin de konuşmayı belli bir amaca ve iletişime yönelik anlamlı bir iletişim aracı olarak kullanmadıkları görülmektedir. Birey konuşsa da karşılıklı sohbet edemez, bir konu üzerinde konuşmayı sürdüremez ve ekolalik konuşma yaygındır. PECS yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmek üzere geliştirilmiş bir programdır. Sistemde çocuğa iletişim kuracağı kişiye nasıl yaklaşacağı, nasıl dikkatini çekeceği ve istediği şeyi ifade etmek ve elde etmek için resim ya da sembolü karşısındaki ile nasıl değiş tokuş edeceği öğretilir.

DIR/ FLOORTIME MODEL

Floortime, kişisel farklılıkları, iletişimi ve gelişimi baz alan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi iletişim kurmak üzerine yapılandırılmıştır. Bu model için nasıl, nerde, kimle ortak ilgi/dikkat oluşturulabildiği önemlidir. Otizm spektrumu, gelişimsel konuşma problemleri, davranış problemleri, iletişim problemleri, hiperaktivite ve dikkat bozuklukları, öğrenme güçlükleri olan çocuklara Floortime terapi modeli kullanılarak zorlukları aşması için onlara rehber olunmaktadır.

KÜÇÜK ADIMLAR

Küçük Adımlar, 0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Bireyin tüm gelişimsel alanlarını kapsayan başarılı bir öğretim programıdır. Küçük Adımlar, yalnızca öğretim programı açısından değil, aynı zamanda, ne, nasıl öğretilmeli konusundaki yaklaşımı açısından da kapsamlı bir programdır.