Geri
ergoterapi

ERGOTERAPİ – Özel Eğitimde Ergoterapi

ERGOTERAPİ

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi, bireyin fiziksel ve psikolojik performansını en üst düzeye çıkarabilmeyi ve sosyal katılım becerisini arttırmayı hedefleyerek, bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar. 

Toplumda farklı rollerimiz vardır. Annelik, eş, öğretmen, öğrenci, kardeş, çocuk olmak gibi. Bu rolleri gerçekleştirebilmek için giyinmek, yemek yemek ve/veya yapmak, zamanı kullanmak, okuma yazma öğrenmek, para hesabı yapmak, ayakkabı bağlamak, evi temizlemek gibi çeşitli sorumlulukları yeterli bir şekilde yapabilmemiz gerekir. Yaşam rollerimizi yeterli bir biçimde gerçekleştirebilmek ve bu rollerin gereği görevlerle sürekli iç içe olabilmek fiziksel, duyusal, bilişsel, psiko-sosyal kapasitemizi kullanmayı gerektirir. Bu şekilde günlük aktivitelerde kapasitemiz ile performansımızı sürekli geliştirmemize ve yaşamımıza anlam ve sağlık katmamıza yardımcı olur. Yani aktiviteler sağlığı koruma ve geliştirmede anahtar rol oynayabilir.

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle her yaştan bireyin yaşam rollerini ve bu rollerin gereği görevlerini bağımsız olarak yerine getirmesini sağlayarak bireyin yaşam kalitesini ve topluma katılımını geliştiren bir sağlık mesleğidir.

ÖZEL EĞİTİMDE ERGOTERAPİ UYGULAMALARI

özel eğitimde ergoterapi, konya

Ergoterapistler, özel gereksinimli çocukların (otizm spekturum bozuklukları, ÖÖB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi vb.) eğitiminde ve toplumsal katılımlarında aktif rol alır. 

Ayrıca ergoterapi, dil konuşma bozuklukları, davranış bozuklukları, sosyal iletişim, dikkat eksikliği, İnce motor ve kaba motor becerilerin verimli kullanımı gibi problemlerde etkin olarak kullanılmaktadır.

Ergoterapistler; özel gereksinimi olan çocukların okul içindeki akademik ve günlük yaşam becerileri ile ilgili performansını, okul-sınıf ortamı, çevresel faktörleri ve öğrenme için gerekli bilişsel ve motor becerilerini değerlendirir. Değerlendirme sürecinden sonra, çocuğun okuma, yazma, ince motor beceriler ve diğer akademik becerilerin yanında yemek yeme, giyinme, hijyen vb. bağımsız günlük yaşam becerileri için müdahale ve eğitim programını uygular. Çocukların öğrenmesini kolaylaştırmak için destek sağlar.

Özel Eğitimde Ergoterapi Uygulama Aşamaları

Ergoterapi özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda ilk aşamasında; motor, duyu ve bilişsel gelişimsel performans alanlarının değerlendirilmesi ve yaşanılan problem alanlarının tespiti, günlük yaşam aktivitelerinde normal gelişimde yaşanan sapmaların etkileri ile katılım boyutunda gerçekleşen sorunların belirlenmesi yer almaktadır. 

İkinci aşama da kapsamlı değerlendirme sonuçları, aile beklentileri, çocuğun ilgi ve istekleri dikkate alınarak bireye yönelik bir müdahale yaklaşımı planlanmaktadır. 

Son aşamada ise çocuğun toplumsal katılımın sağlanması için sosyal, kurumsal, fiziksel çevreye yönelik, mimarinin yeniden inşası, yardımcı cihaz tasarımı-uygulaması, toplumsal farkındalığın artırılması, yasal düzenlemeler ile yapıcı hakların kazanılması gibi çok ölçekli uygulama çerçeveleri yerine getirilmektedir. 

Pediatrik Ergoterapi

Çocuklarda ve bebeklerde var olan bazı sorunların çeşitli testlerle ortaya çıkarılmasından sonra ergoterapinin kullanılmasına dayanan özelleşmiş mesleki terapi alanıdır. Pediatrik ergoterapistler, çocuğun oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bu durum çocuğun gelişimine ve bağımsız olmasına yardımcı olur. 

Pediatrik Ergoterapi Alanında Çalışmalar Yapan Ergoterapistler Neyi Hedefliyorlar?

Ergoterapistlerin pediatri alanında aşağıda yazılı olan müdahaleler uygulanır.

  • Duyu Bütünleme Terapisi
  • Davranış becerilerinin geliştirilmesi
  • Sosyal becerilerin geliştirilmesi
  • Kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi
  • Bilişsel becerilerin geliştirilmesi
  • Günlük yaşam aktivitelerini yönetebilme durumu
  • Dil becerilenin geliştirilmesi
Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik Ergoterapist Ne Yapar?

Pediyatrik Ergoterapide, çocuğun özbakımının geliştirilmesi,  okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir. 

Ergoterapi, doğrudan akademik becerinin içinde olduğu bir yöntemle değil, akademik becerinin gelişiminde etkili olan alt akademik becerilerin geliştirilmesini desteklediği için faydalı bir yöntemdir.

Özbakım becerileri, okula hazırlık, duyusal ve sosyal düzenleme, ince motor becerilerinin geliştirilmesi yönünden çocuğa destek olur. 

Okula Hazırlık

Çocuklar, zaman zaman içsel veya çevresel baskılardan dolayı okula gitmek istemezler. Bu baskılar öğrenme süreçlerini doğrudan etkiler. Bu sebeple ergoterapistler, çocukların eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetlerle onları destekleyip motive eder. Çocukların yazı yazmaya hazır olmalarını sağlamak için doğru kalem tutma, makas kullanma vb. aktivitelerdeki bağımsızlığı için eğitim yapar ve beceriler kazandırabilir. 

Kişisel Bakım-Özbakım Becerileri

Özel Eğitimde ergoterapi

Öz bakım becerileri, kendi başına yemek yeme, banyo yapma, diş fırçalama, saç tarama, tırnak kesme gibi günlük yaşam aktivitelerini içerir. 

Çocuklar, özbakım becerilerini kendi başlarına gerçekleştirmediğinde özgüven düşüklüğü yaşarlar. Kıyafetini giyip-çıkarma, yemeğini yeme, düğme ilikleme, ayakkabı bağcıklarını bağlama, gibi aktiviteleri kendileri yaptıkça özgüvenleri artar ve motivasyonları yükselir. Ve bu becerilere sahip çocuklar, akademik ilerlemeleri ve davranışları da dahil olmak üzere, tipik olarak diğer gelişim alanlarındaki gelişmeler gösterirler. Ergoterapistler, çocukların bu becerilerini kazanmasını sağlar.

Duyusal ve Sosyal Düzenleme

Yaşıtlarıyla uyum sağlaması, sosyalleşmesi, sosyal ortamlarda iletişim kurabilmesi ve bulunduğu ortam ve kişilere odaklanması gibi beceriler, çocuklar için beklenen davranışlardır. Ergoterapistler çocukların duygularını ifade edebilmesini, düşüncelerini kontrol edebilmesini, işitsel duyularını geliştirebilmesini ve iletişim kurmasını sağlar. Böylelikle sosyal iletişim becerileri gelişir.

İnce Motor Becerilerine Yardımcı Olma

Küçük el kaslarını içeren ince motor becerileri sayesinde çocukların el koordinasyonu ve parmak hareketleri güçlenir. Çatal kaşık kullanma, boyama yapma, oyun hamuru oynama, kesme-yapıştırma gibi etkinlikler bu yönden önemlidir. Ergoterapistler, doğru ve etkili aktivitelerle  çocukların ince motor koordinasyonunu geliştirir.

Konya Özel Eğitimde Ergoterapi – Duyusal Bütünleme Merkezi

Konya’da Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak okuma bozukluğu, disleksi olan çocuklar için uzman ekibimizle destek vermekteyiz. Merkezimizde Duyusal Bütünleme Terapisi eğitimi terapisi almış uzman fizyoterapistler tarafından duyu bütünleme uygulamaları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Destek ve sorularınız için bizi arayabilirsiniz.