Geri

SEREBRAL PALSİ / BEYİN FELCİ

SEREBRAL PALSİ / BEYİN FELCİ


Serebral palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında yaşananların neden olduğu, bebeklikte veya erken çocukluk çağında ortaya çıkabilen merkezi sinir sistemi ve kasların arasındaki iletişimi kalıcı olarak etkileyen, vücudun duruş ve hareketlerine kısıtlılık getiren nörolojik bir hastalıktır.

Serebral palsiye sahip bireylerin hastalığa yakalanmalarının nedeni çoğu zaman bilinememektedir. Fakat aşağıdaki faktörler hastalık riskini arttırmaktadır:

Beyin kanaması
Enfeksiyon
Travma
Prematüre
Virüsler
Düşük doğum kilosu
Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar
Ebeveynlerdeki madde bağımlılıklarıdır.
Serebral palsiye sahip bireylerin hepsi aynı semptomları göstermemektedir. Bununla beraber serebral palsi tipleri aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

Spastik Tip
Atetoid Tip
Ataksik Tip
Karma Tip
Serebral palsinin tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Tıbbi tedavi ve özel eğitim ile bireyin tüm gelişim alanlarında olabildiğince bağımsızlaşması ve hayatını en yüksek işlevde sürdürmesi hedeflenir

Serebral palsi tedavisi ne kadar erken başlarsa çocukların gelişimsel yetersizliklerinin bağımsızlaşma şansı o kadar yüksek olur. Tedavi muhakkak konusunda uzman bir ekiple devam ettirilmelidir. Ekipte çocuk doktoru, çocuk nöroloğu, fizyoterapist, özel eğitim öğretmeni, konuşma terapisti, psikolog olmalıdır.

Kurumumuzda Serebral Palsi hastalığına sahip bireylere; çağdaş, güvenilirliği ispatlanmış özel eğitim yöntem ve programları eğitimi ile fizik tedavi verilmektedir.