Geri
Serebral palsi

SEREBRAL PALSİ – BEYİN FELCİ NEDİR?

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (SP); doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde, gelişmekte olan merkezi sinir sistemi (MSS)’nin, değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanabilir. 

SP’de merkezi sinir sisteminde meydana gelen hasar sinir-kas, kas-iskelet ve duyu sistemlerinde bozukluklara yol açar. Bu bozukluklar, çocuğun duruş ve hareketlerinde yetersizliklere neden olur. Çeşitli kas iskelet sistemi deformiteleri gibi ikincil bozukluklar ve zaman içinde üçüncül bozuklukların tabloya eklenmesi sonucu çocukların gelişim ve fonksiyonel bağımsızlık seviyeleri olumsuz etkilenir. Hasarın kendisi ilerleyici olmamasına rağmen; yetersizliklerin ve özrün sonuçları ilerleyebilir. Sonuç olarak serebral palsi (SP) gelişimsel bir bozukluk olarak karşımıza çıkar.

Beyin felci nedir

Serebral palsi nedenleri

SP’YE EŞLİK EDEN PROBLEMLER NELERDİR?

Merkezi Sinir Sisteminde meydana gelen hasara bağlı kas-iskelet, sinir ve duyu sisteminin etkilenimi ile beraber epilepsi, mental (zihinsel) problemler, görsel-işitsel etkilenim, konuşma bozuklukları, oral motor problemler ve ağrı gibi sorunlar da eşlik etmektedir

Motor, duyusal, bilişsel ve mental problemler, SP’li çocuk ve ergenin günlük yaşam fonksiyonlarını ve fonksiyonel bağımsızlığını olumsuz etkiler. Fonksiyonel ve psikososyal sağlık durumundaki yetersizlik, çocuğun sosyal çevre, okul ve aile içindeki rolünü yerine getirmesini engelleyerek, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkiler.

BEYİN FELCİ NEDENLERİ

Serebral palsiye neden olan anormal beyin gelişimi veya beyin hasarı çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Ama çoğu zaman da nedeni bulunamayabilir.

Rh uyuşmazlığı, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar, vajinal kanama, şiddetli hipoglisemi, erken doğum, prematürelik, düşük doğum ağırlığı, kordon dolanması, sarılık, şiddetli yenidoğan enfeksiyonları, zor doğum, oksijensiz kalma, kafa travmaları SP’li çocuklarda doğum öncesi ve sonrasında oluşan nedenler arasındadır. 

SEREBRAL PALSİDE DUYU BÜTÜNLEME

Duyu Bütünleme; çevremizle olan fiziksel ve sosyal etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.

Duyu bütünleme ile ilgili daha detaylı bilgi için Duyu bütünleme nedir? Duyu Bütünleme terapisi yazımızı da okuyabilirsiniz

SP’li çocuklarda hareket yetersizliği, postür problemleri ve fonksiyonel yetersizliklere neden olan duyu problemleri eşlik eder. Bu nedenle SP’li çocuklarda hareket ve fonksiyon gelişimini olumsuz etkilemektedir. Duyu işlemleme yetenekleri azalmış kişiler aynı zamanda uygun aksiyonları üretme güçlüğüne sahip olabilirler bu durum öğrenme ve davranışı etkiler. Anlamlı aktivitelerin bir parçası olarak duyuların geliştirilmesi duyu işlemleme yeteneğini geliştirir ve öğrenme ve davranışı etkiler.

Sinir sisteminin biçimlendirilebilir ve değiştirilebilir yapısı vardır. Çevre sinir sisteminin büyümesine ve olgunlaşmasına katkı sağlar. Duyu bütünleme yaklaşımı, çocuğa uygun ortamı sağlayarak adaptif davranışların ortaya çıkmasını destekler

Serebral palsi duyu bütünleme

Duyu bütünleme yaklaşımında terapi çocuk merkezlidir ve çocuğu motive eder. Ortam terapötiktir ve sinir sisteminde pozitif değişikliklerin açığa çıkmasında yardımcı olur.

Vestibular duyu, vücudun yerçekimine karşı pozisyonunu belirleyen sistemdir. Vücudun pozisyon değişikliği ile oluşan bu uyarıları doğru şekilde analiz edip uygun pozisyon alıp almadığı önemlidir. 

Dokunma duyusu ve dokunma algısı, çevredeki nesneler hakkında dokunarak bilgi sahibi olmayı ve bu uyarılara karşı cevap oluşturulmasını sağlar. SP’li çocuğun dokunmaya karşı tepkisi ve değişik dokunma yüzeylerini ayırıp ayıramadığı dikkate alınmalıdır. 

Görme duyusu kullanılarak yapılan fonksiyonel hareketler görme yeterliliğine bağlı olup göz hareketlerinin kontrolü ve göz kaslarının etkin bir şekilde kullanılabilmesini gerektirir. 

İşitme işlevinin uygun bir şekilde gerçekleşmesi çevreyle iletişimde ve fonksiyonel aktivitelere yön vermede büyük önem taşır. 

Tüm bu nedenlerle fizyoterapi sırasında duyusal girdileri arttıracak uyaranların yoğun olarak kullanılması, duyu-motor sistemin etkileşimini arttırmada önemlidir.

Serabral palsili tedavi

SEREBRAL PALSİLİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Serebral palsi tedavisindeki temel amaç çocuğun topluma kazandırılması ve başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşantısını sürdürmesidir. Serebral Palside fizik tedavi ve rehabilitasyonun başarısı için erken teşhis çok önemlidir. Modern tıbbi tedaviler, fizik tedavi ve özel eğitim ile Serebral palsi’li çocukların pek çok becerisini ilerletmek, yetersizlikleri en aza indirmek mümkündür.

SP’nin tedavisi çocukların yaşadığı problemlerin çeşitliliğine bağlı olarak çok yönlü ve multidisipliner bir anlayışla ele alınmalıdır.

  • İlaç tedavisi,
  • Fizyoterapi,
  • Ergoterapi,
  • Konuşma terapisi,
  • Özel eğitim,
  • Gerekli durumlarda cerrahi tedaviler uygulanabilir.

Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi, Ortopedi Bölümleri, ayrıca Çocuk Psikiyatri, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri hastanın tedavisinde rol alır. Bu bölümlerin her birinin hastanın işlevlerini arttıracak, kapasitesini kullanmasını sağlayacak, günlük yaşamı kolaylaştıracak katkıları olabilir. 

Serebral Palsi Konya Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Tedavi Uygulamaları

Tıbbi ve cerrahi uygulamaların yanında, SP’nin tedavisinin en önemli kısmını rehabilitasyon uygulamaları oluşturmaktadır. Serebral Palsili çocuğa sunulan rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri bir bütündür. Serebral Palsili bir çocuk, fizyoterapi hizmetlerini alıyorken mutlaka aynı zamanda özel eğitim hizmetlerini de alıyor olmalıdır. 

Konya’da alanında uzman bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak başarılı bir şekilde SP ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Destek ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz..