Geri
Otizm Merkezi Konya

Otizm Merkezi Konya

Otizm Merkezi Konya

Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan otizm, bir kişinin sosyal etkileşimde zorluk yaşaması, tekrarlayıcı davranışlar sergilemesi ve iletişim becerilerinde gelişim sıkıntıları yaşamasıyla karakterizedir. Her bireyde farklı belirtiler ve şiddette görülebildiğinden bir “spektrum” olarak adlandırılır. Bazı otistik bireyler daha hafif belirtiler gösterirken, diğerleri daha ciddi zorluklar yaşayabilir.

Otizm, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında tıp literatüründe görülmeye başlandı. 1908 yılında Avusturyalı pediatrist Leo Kanner, “otistik bozukluk” terimini tanıttı. Kanner, otizmi, tipik dış dünya ile olan ilişkilerin sınırlı olduğu ve tekrarlayıcı davranışların yaygın olduğu bir durum olarak tanımladı.

Hans Asperger, otistik bozukluğun daha hafif bir formunu tanımladı ve bu durumu “Asperger Sendromu” olarak adlandırdı. Asperger, özellikle zeka seviyeleri genellikle normal olan çocuklar arasında bu tür davranışları tanımladı.

Sonraki yıllarda otizmin nörolojik temelleri hakkında daha fazla bilgi edinilmeye başlandı. Araştırmacılar, beyin yapısı ve işleviyle ilgili bilgileri daha iyi anlamaya başladılar ve otizmin nörolojik bir bozukluk olduğunu kabul ettiler.

Otizmin tarihçesi, bu bozukluğun daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi için önemli bir yolculuğu yansıtıyor. Bugün, otizmin nedenleri ve tedavileri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz ve otizmli bireyler ve ailelerine yönelik daha iyi hizmetler sunma konusunda ilerlemeler kaydediliyor.

Eğer çocuğunuzda otizm belirtileri gözlemliyorsanız, hemen harekete geçmek önemlidir. Erken tanı ve erken müdahale, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.

Konya veya diğer şehirlerdeki otizm merkezlerine ulaşmak ve hizmetlerini öğrenmek için yerel sağlık kurumlarına, otizm derneklerine veya ilgili kamu kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Otizm Merkezi Konya
Otizm Merkezleri

Otizm Merkezleri

Otizm merkezleri, otistik bireylere ve ailelerine destek sağlamak, değerlendirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak amacıyla kurulan özel veya kamu kuruluşlarıdır. Bu merkezler, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflerler. Otizm merkezlerinde sunulan hizmetler şunları içerebilir:

 1. Değerlendirme ve Tanı Hizmetleri: Otizm merkezleri, otistik bireyleri değerlendirir ve teşhis koyar. Bu değerlendirmeler, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve uygun destek planlarını oluşturmak için önemlidir.
 2. Eğitim ve Terapi: Otizm merkezleri, otistik bireylere eğitim ve terapi hizmetleri sunarlar. Bu hizmetler, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, sosyal etkileşim yeteneklerini artırmayı, davranış sorunlarını ele almayı ve bağımsız yaşam becerilerini öğretmeyi içerebilir.
 3. Aile Destek: Otizm merkezleri, otizmli çocukların ailelerine destek sağlarlar. Ailelere otizmle başa çıkmada bilgi verilir, rehberlik sağlanır ve aileler arasında destek grupları oluşturulabilir.
 4. Sosyal Hizmetler: Otizm merkezleri, otistik bireylerin ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırabilirler. Bu, ailelere maddi ve duygusal destek sağlama, özel eğitim hizmetleri için rehberlik yapma veya diğer kaynaklara yönlendirme içerebilir.
 5. Destek Grupları: Otizm merkezleri, otizmle ilgili destek grupları düzenleyebilirler. Bu gruplar, otistik bireylerin aileleri arasında deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek için bir platform sağlar.

Konya veya diğer şehirlerdeki otizm merkezlerine ulaşmak ve hizmetlerini öğrenmek için yerel sağlık kurumlarına, otizm derneklerine veya ilgili kamu kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Özel eğitim merkezleri otizm programları :

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere yönelik özel olarak tasarlanmış programlar sunarlar. Bu programlar, otistik bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve kişiselleştirilmiştir. Otizm programları, bu bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeyi, iletişim yeteneklerini artırmayı, bağımsız yaşam becerileri kazanmayı ve genel yaşam kalitesini artırmayı hedefler. İşte özel eğitim merkezlerinde sunulan otizm programlarının temel özellikleri:

2
 • Bireyselleştirme: Otizm programları, her otistik bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Bireyin yaşına, bilişsel yeteneklerine, iletişim seviyesine ve diğer özel gereksinimlerine göre programlar kişiselleştirilir.
 • İletişim ve Dil Gelişimi: Otizm programları, otistik bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini desteklemeyi içerir.
 • Sosyal Beceriler: Otistik bireylerin sosyal etkileşimde zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Otizm programları, sosyal becerileri geliştirmek için özel teknikler ve stratejiler kullanır. Bu, göz teması, jestleri anlama, empati geliştirme ve arkadaşlık kurma becerilerini içerebilir.
 • Davranış Sorunlarının Ele Alınması: Bazı otistik bireyler davranış sorunları yaşayabilir. Otizm programları, bu sorunları tanımlamak, anlamak ve uygun davranış değiştirme stratejileri uygulamak için özel teknikler kullanabilir.
 • Bağımsız Yaşam Becerileri: Otizm programları, otistik bireylerin günlük yaşam becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu, kişisel bakım, temel ev işleri, yemek yapma ve toplum içinde bağımsızlık kazanma konularını içerebilir.
 • İş Becerileri: Programlar, otistik bireylerin istihdam fırsatlarına hazırlanmalarına yardımcı olur. İş becerileri ve işyerinde davranış becerileri öğretme önemli bir parça olabilir.
 • Aile Eğitimi: Aileler, otistik bireylerin eğitim sürecinde önemli bir rol oynar. Otizm programları, ailelere otizmi anlama, çocuklarını destekleme ve evde etkili eğitim stratejileri uygulama konusunda rehberlik sağlar.
 • İşbirliği: Otizm programları genellikle bir dizi uzmanın işbirliği gerektirdiği karmaşık programlardır. Öğretmenler, terapistler, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar ve diğer uzmanlar birlikte çalışarak en iyi sonuçları elde etmeye yardımcı olabilirler.

Otizm programları, otistik bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı ve bağımsız, tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu programlar, otizmle yaşayan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.

Otizm Özel Eğitim Merkezi

Merkezimizde söz konusu programlar kapsamında destek eğitim hizmeti verilmektedir. Destek eğitiminden faydalanmak isteyen çocuk veya yetişkinlerimizin Sağlık Kurulu Raporu, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ve Özel Eğitim Planları kapsamında, mevcut durum, eğitsel tanı merkezimiz uzmanlarınca gözden geçirilerek, kaba değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.
Kaba değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında, özdeş engel grup ve yaşta olan diğer destek eğitim alan çocuk veya yetişkin bireylerimizle birlikte merkezimizde ki haftalık seans saatleri belirlenmektedir.
Belirlenen seanslarda destek eğitimine başlamadan önce, daha kapsamlı ve detaylı incelemenin yapılabilmesi amacıyla performans analizi gerçekleştirilir.

Otizm spektrum bozukluğu konusunda Konya’da otizm özel eğitim merkezi olarak hizmet veren MEB onaylı kurumumuzda uzman ekibimizle iletişime geçebilir, destek alabilirsiniz.