Geri
23Oca, 2023

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI Bir çocuk eğer başkalarının söylediklerini anlamakta (alıcı dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta (ifade edici dil) güçlük yaşıyorsa, bu bir dil bozukluğudur. Eğer bir çocuk konuşma seslerini doğru veya akıcı bir şekilde üretmekte zorluk yaşıyorsa o zaman bu bir konuşma bozukluğudur. Dil ve konuşma güçlükleri ana hatlarıyla beş alt grupta toplanmıştır: Artikülasyon Bozukluğu Akıcı Konuşma Bozukluğu Gelişimsel Dil Bozuklukları Ses Bozuklukları Edinilmiş Dil …

25Oca, 2023

DİSLEKSİ ( ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ)

DİSLEKSİ ( ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ) Disleksi (okuma sorunu) öğrenme bozukluğu ile eşanlamlı olarak ve bazen konuşma, dinleme ve anlama yetilerindeki sorunları içerecek şekilde geniş bir anlamda kullanılır. Disleksi, zekası normal ya da normal üstü olan,herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel özrü olmayan okuma, yazma, matematik,kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Sınıflandırılması: Okuma bozukluğu (Disleksi) Okuma bozukluğu, diğer …

25Oca, 2023

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)

Kişinin organize olmada güçlük çekmesi, dikkatinin kolay dağılması, konsantre olmada güçlük çekmesi olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan, bu becerileri yaşından, sosyal ve kültürel özelliklerinden beklenen ölçüde yapamamasıdır.                       Hareketli, aceleci, çok konuşkan olma durumudur. Dikkat eksikliğinde olduğu gibi burada da kişinin yaşı, sosyal ve kültürel çevresi göz önünde bulundurularak karar verilir. Bileşik Tip (Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu): Her iki rahatsızlığın da belirtilerinin görüldüğü tiptir. Derslerine odaklanmakta zorlanır. Dikkat Eksikliği Bozukluğu …

29Ağu, 2023

Spina Bifida

Spina Bifida Nedir? Spina Bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelmektedir. Toplumda binde 3 gibi oranda görülmektedir. Gebelik döneminde oluşan bu hastalık doğmamış bebeklerin omurgasının doğru şekilde oluşmadığı bir doğumsal anomali olarak kabul edilen bir durumdur. Bu durum, fetal gelişimin erken dönemlerinde omurilik, omurga kemikleri ve çevresindeki dokuların normal gelişimini etkileyen bir hata sonucu ortaya çıkar. Spina bifida, omurilik ve omurilik zarının normal gelişimini engelleyen bir sorun olduğundan, durumun şiddeti ve …

23Oca, 2023

YUTMA PROBLEMLERİ

YUTMA PROBLEMLERİ Yutma bozukluğu besinin ağızdan mideye geçiş sürecinde oluşan problemlerdir. Bunlar Ağız boşluğundan mideye geçişinde gecikme, engellenme ve nefes borusuna kaçması şeklinde ortaya çıkar. Sağlıklı bireyler öksürme refleksiyle boğazını temizleyebilmektedir. Ancak bazı kişiler değişik hastalıklara bağlı olarak bu refleksi gerçekleştiremeyebilir. Yutma bozukluğu her yaş grubunda hastada ve sinirsel mekanik, psikolojik nedenler ve kas hastalıklarına bağlı oluşabilir. Yapılan uygun tedaviyle hastanın yutma problemi önemli ölçüde azalmaktadır. Kulak burun boğaz uzmanı …

23Oca, 2023

MOYA MOYA HASTALIĞI NEDİR?

MOYA MOYA HASTALIĞI NEDİR? Moya moya hastalığı beyin damarlarından a. cerebri anterior ve a. cerebri media’da daralma ya da kapanma sonucu görülen bir rahatsızlıktır. Bazı vakalarda bu bölgede anormal bir damarlanma yapısı ortaya çıkmaktadır, bundan dolayı japonca’da sigara dumanı anlamına gelen moya moya ismi verilmektedir. Henüz neden olduğu tespit edilemeyen bu rahatsızlık özellikle japon ırkının bayanlarında görülmektedir. En sık 10 yaş altı çocuklarda görülmektedir. Beyin anjiyografisi tanı koymada en önemli …

23Oca, 2023

KAS HASTALIKLARI NELERDİR?

KAS HASTALIKLARI NELERDİR? Bu rahatsızlık birçok hastalığın ortak ismidir tıp dilinde nöromuskuler( sinir-kas) hastalıkları olarak bilinen hastalıkların tamamına verilen bir isimdir. Bu rahatsızlık zamanla insan vücudundaki kaslarda işlevsel bozukluğa neden olan ve kişinin kaslarını normal olarak kullanmasına engel olan bir rahatsızlıktır ve hala nedeni tam olarak bilinmemektedir . Rahatsızlığın çeşidine göre çok farklı yaşlarda ortaya çıkabilmektedir, bazı vakalarda doğumdan itibaren görülebilirken bazı vakalarda 50 yaşından sonra ortaya çıkabilmektedir. Yine etkilenen …

23Oca, 2023

RETT SENDROMU

RETT SENDROMU RETT SENDROMU NEDİR? Özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, geçici durgunluk veya gerileme sürecine girer, iletişim kurma becerisini yitirir ve ellerini bir dilek dilermişçesine birbirine kenetler. Yürüyüş bozuklukları ve kafa gelişiminde gözle görülebilir bir yavaşlama ortaya çıkar. Nöbet geçirme, uyanıkken düzensiz soluk alıp verme gibi problemler de karşılaşılabilinir. Tanısı konulurken EEG anormalliği, …

23Oca, 2023

NÖROPATİ

NÖROPATİ Polinoropati, birden fazla periferik sinirin motor,duyusal tutumlarla karakterize bir patolojisidir.55 yaş üzeri daha sık görükmektedir. Patalojinin yerine göre sınıflandırılır A.Aksonal dejenerasyon:pataloji aksondadır 1.distal parçanın dejenerasyonu :lezyonun oluştuğu bölge ile hedef organ arasındakalan bölgede gerçeklerşir. 2.proksimal parçanın dejenerasyonu: Lezyonun oluştuğu başlar ve proksimale doğru ilerler 3.nöronun dejenerasyonu:dejenere olan aksonun hücre gövdesinde gelişir. B.segmental demyelinizasyon: schwann hücreleri ve myelin kılıfın lezyonu şeklinde başlar.sinir lifi boyunca iletim bozulur.buna bağlı olarak sinir boyunca …

23Oca, 2023

ALS ( AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ)

ALS ( AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ)ALS HASTALIĞI NEDİR? Amyotrofiklateral skleroz (ALS) beyinin gri kısmında, beyin sapı ve omurilikteki bulunan istemli kas hareketlerini gerçekleştiren motor nöronların harabiyetidir. BELİRTİLER NELERDİR? -Kas güçsüzlüğü: Tutulduğu alana göre değişik belirtiler vermekte birlikte anahtar çevirme, düğme ilikleme, şişe kapağı açma ya da kapı kolu çevirmede zorlanmaktadırlar. Bacaklardaki güçsüzlükten dolayı hastalarda düşük ayak veya dengesizlik görülmektedir. Yine başka tutulumlarda ıslık çalamama, boğuk sesle konuşma gibi belirtiler gösterebilir. -Kas …