Geri

NÖROPATİ

NÖROPATİ

Polinoropati, birden fazla periferik sinirin motor,duyusal tutumlarla karakterize bir patolojisidir.55 yaş üzeri daha sık görükmektedir.

Patalojinin yerine göre sınıflandırılır

A.Aksonal dejenerasyon:pataloji aksondadır

1.distal parçanın dejenerasyonu :lezyonun oluştuğu bölge ile hedef organ arasındakalan bölgede gerçeklerşir.

2.proksimal parçanın dejenerasyonu: Lezyonun oluştuğu başlar ve proksimale doğru ilerler

3.nöronun dejenerasyonu:dejenere olan aksonun hücre gövdesinde gelişir.

B.segmental demyelinizasyon: schwann hücreleri ve myelin kılıfın lezyonu şeklinde başlar.sinir lifi boyunca iletim bozulur.buna bağlı olarak sinir boyunca akım azalır ve iletimde gecikme olur.

C.nöropati : pataloji direk olarak hücre gövdesinde başlar, daha sonra periferal ve santral alanlara ilerler.

Polinoropaiteler B1,B12 ve diğer B kompleksi vitamini eksikliği sonucunda gelişir.duyusal tutulum motor tutulumdan daha ön plandadır. Madde ve ilaç infoksikasyonuda etkileyebilmektedir.Nöropatikhastaların rehabilitasyonunda tedavi programı içerikli bir değerlendirmenin ardından hastanın ihtiyaçlarına göre oluşturulmalıdır.