Geri

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Bir çocuk eğer başkalarının söylediklerini anlamakta (alıcı dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta (ifade edici dil) güçlük yaşıyorsa, bu bir dil bozukluğudur. Eğer bir çocuk konuşma seslerini doğru veya akıcı bir şekilde üretmekte zorluk yaşıyorsa o zaman bu bir konuşma bozukluğudur.

Dil ve konuşma güçlükleri ana hatlarıyla beş alt grupta toplanmıştır: Artikülasyon Bozukluğu Akıcı Konuşma Bozukluğu Gelişimsel Dil Bozuklukları Ses Bozuklukları Edinilmiş Dil Bozuklukları →Ayrıca gecikmiş konuşma ve afazi görülmektedir. Artikülasyon Bozukluğu Artikülasyon; dil, dudak, alt çene, dişler ve damağın işbirliği halinde çalışarak anlamlı oral semboller oluşturma süreci olarak tanımlanmıştır.

Artikülasyon Bozukluğu Okul çağı çocukları arasında en  yaygın problem olarak nitelenmiştir.Bu probleme sahip çocuklar, kendi dillerindeki konuşma seslerinin üretiminde güçlük çekmektedirler.

Yani; Bir çocuğun konuşmasında, bir ses yerine başka ses kullanma, ses düşürme – ekleme, arka sesleri (k, g) öne getirme (t, d), ya da sürtünmeli sesleri (f, v, s, z, ş, j) dudak sesi olarak çıkarma (t, d, p, b) gibi hata örüntüleri varsa; ve çocuk seslerin ulanmasında ve çıkarılmasında yaşından beklenilenlerden çok fazla ayrılık gösteriyorsa, artikülasyon bozukluğu var denilir.

Artikülasyon Bozukluğunun Düzeltilmesi Bu bozukluğun düzeltilmesi, önce doğru bir tanılamayı gerektirir. Tanılama, fonolojik testler ve çeşitli gözlemler aracılığıyla yapılır. Bu yollarla hangi seslerin üretiminde hata olduğu saptanır. Saptanan sorunların ya tamamı ortadan kaldırılır ya da etkisini azaltma yoluna gidilir.

Artikülasyon Bozukluğunun Düzeltilmesi Sorunu gidermede çocuğu bu problemin farkına vardırmak ve düzeltilmesi için istekli hale getirmek en temel aşamadır. Çocuğun söylediği yanlış seslerin doğrusu öğretmen tarafından çocuğa dinletilerek aradaki fark gösterilebilir. Artikülasyon Bozukluğunun Düzeltilmesi İkinci aşamada çocuğun bozuk çıkardığı seslerden farkına vardıkları ele alınır ve doğrusunu nasıl çıkaracağı öğretilir. Bunun için de işitme eğitimi kullanılır. Yanlış seslerin doğrusu çocuğa dinletilerek, beynin işitme merkezinde bu sesin yer etmesi sağlanır. Artikülasyon Bozukluğunun Düzeltilmesi Doğru çıkarılan seslerin pekiştirilmesi de önemlidir. Bunun için çocuk çıkarmayı öğrendiği sesi ayrı ses şeklinde olduğu gibi anlamsız heceler içinde kullanarak da pekiştirebilir. Artikülasyon Bozukluğunun Düzeltilmesi Diğer bir aşama ise, sesin doğru çıkarılması için öğretilen sesin konuşma sesi içerisinde kullanılmasını sağlamaktır. Ses önce kelime, sonra da cümle içerisinde rahat kullanılır hale getirilir. Böylece günlük yaşamda iletişimde kullanılmaya başlanır.