Geri

Özel Eğitim

Özel Eğitim

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARINA DESTEK OLAN YENİ YAKLAŞIMLAR

PECS (Resim Değiştirme Yolu İle İletişim Sistemi)

Otizmli bireylerin iletişim becerilerindeki yetersizlik ve sınırlılık, bu bireylerin konuşma becerileri kazanmada güçlük yaşamalarıyla yakından ilgilidir. Bazı otizmli bireyler hiç sözel iletişim geliştirmezlerken, konuşabilenlerin de konuşmayı belli bir amaca ve iletişime yönelik anlamlı bir iletişim aracı olarak kullanmadıkları görülmektedir. Birey konuşsa da karşılıklı sohbet edemez, bir konu üzerinde konuşmayı sürdüremez ve ekolalik konuşma yaygındır. PECS yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmek üzere geliştirilmiş bir programdır. Sistemde çocuğa iletişim kuracağı kişiye nasıl yaklaşacağı, nasıl dikkatini çekeceği ve istediği şeyi ifade etmek ve elde etmek için resim ya da sembolü karşısındaki ile nasıl değiş tokuş edeceği öğretilir.

DIR/ FLOORTIME MODEL

Floortime, kişisel farklılıkları, iletişimi ve gelişimi baz alan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi iletişim kurmak üzerine yapılandırılmıştır. Bu model için nasıl, nerde, kimle ortak ilgi/dikkat oluşturulabildiği önemlidir. Otizm spektrumu, gelişimsel konuşma problemleri, davranış problemleri, iletişim problemleri, hiperaktivite ve dikkat bozuklukları, öğrenme güçlükleri olan çocuklara Floortime terapi modeli kullanılarak zorlukları aşması için onlara rehber olunmaktadır.

KÜÇÜK ADIMLAR

Küçük Adımlar, 0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır. Bireyin tüm gelişimsel alanlarını kapsayan başarılı bir öğretim programıdır. Küçük Adımlar, yalnızca öğretim programı açısından değil, aynı zamanda, ne, nasıl öğretilmeli konusundaki yaklaşımı açısından da kapsamlı bir programdır.

ABA EĞİTİM PROGRAMI

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi Modeli) otizmli çocuklara yönelik uygulanan bilimsel ve en etkili eğitim yöntemidir. 0-5 yaş grubuna yönelik uygulanan yoğun program ile otizmli çocuklar normal gelişim gösterebilirler, normal gelişim gösteremeyen otizmli çocuklar ise minimum destekle yaşamlarını kendi başlarına devam ettirebilirler. Merkezimizde ABA uygulayıcı sertifikası bulunan eğitmenlerimiz tarafından ABA eğitim programı uygulanmaktadır.

YAPILANDIRILMIŞ DİSLEKSİ EĞİTİM PROGRAMI (Y-DEP)

Y-DEP, ülkemizde 6-14 yaş grubu Özel Öğrenme Güçlüğü çeken bireyler için, 15 farklı akademisyen ve uzman işbirliği ile hazırlanmıştır. Kültürümüze ve yaşantımıza uygun İLK ve TEK programdır.
Disleksi eğitsel değerlendirme envanteri ile Y-DEP, 6-14 yaş grubu disleksili bireylerin, bireysel eğitimlerini 4 modüler eğitimde 1 yıl veya 2 yıl şeklinde planlar. Her modül sonucunda yapılan değerlendirme sonucuna göre gelişim gösteren alanları ve çalışması gereken becerileri belirler.

ETEÇOM

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır. ETEÇOM2 ise, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı 2. Versiyonu anlamına gelmektedir.
Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve programda belirtildiği gibi uygulandığında stratejilerin odaklanıldığı yetişkin de anlamlı nitelikli yetişkin davranışlarında ve cocuğun gelişim alanlarında (özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal) de anlamlı gelişmeler gözlenebilir.