Geri

Engelli Bakım Aylığı

Engelli Bakım Aylığı


ENGELLİ BAKIM AYLIĞI NEDİR, NASIL ALINIR?BEN BAŞVURABİLİR MİYİM VE BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Bakım Aylığı Nedir?
Bakım hizmetleri ile ilgili tüm işlemler Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Kurumlarda verilen bakım hizmetlerinin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

Bakım Aylığı Nasıl Alınır?
Engellilere bakım hizmeti sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, evde hizmet verilmesi esas alınmaktadır.

Engelli kişinin evde bakımının sağlanması iki yolla olabilmektedir: Birincisi, engelli bireyin aile üyeleri ya da akrabaları tarafından 24 saat süreyle bakılmasıdır. İkinci yol ise özel bakım merkezlerine bağlı çalışan sertifikalı bakıcı personel tarafından evde bakım hizmetinin verilmesidir. Bu bakım hizmetleri karşılığında;

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.
Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Ben Başvurabilir miyim?
Aile bireylerinizden birisi sizin nezaretinizde ve siz olmadan hayatınızı sürdüremiyorsa o zaman bu satırları okuyun. Gerekli evrakları hazırlamaya girişmeden önce bakım ücreti alıp alamayacağınızı test edin. İşte test için gerekli bilgiler.

Bakım ücreti alabilmek için gerekli evrakları hazırlamadan önce iki hususun bilinmesi son derece önemlidir. Çünkü bu iki durum gerçekleşmedikçe bakım ücreti alma hakkınız olamaz.
Bürokratik girişimleriniz boşa gider ve boşa zaman harcamış olursunuz. Bu iki husus şunlardır.

Bakımını yaptığınız aile bireyi olan engellinin hayatını başkalarına muhtaç olarak sürdürmesi esastır. Yani tuvalete gitmek, yemek yemek, elbise giymek, ellerini yıkamak gibi işleri engelli bireyin sizin desteğinizle yapması gerekir. Bu durumda “ağır engelli” statüsü kazanılmış olur.
Eve giren resmi gelirin hanenizde yaşayan bireylere bölümünde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3/2 (üçte iki) geçmemesi gerekir.
Örneklemek gerekirse:
Asgari Ücret Net: 1600₺
Asgari Ücret (3/2) : 1066,66₺
Eve Giren Resmi Aylık Gelir: 2000₺
Hanede Yaşayan Kişi Sayısı: 5
Kişi Başına Düşen Gelir: 2000/ 5 = 400₺
Hesaplamayı bu formüle göre yapınız. Çıkan sonuç asgari ücretin üçte ikisi miktarını geçmiyorsa ve aile bireyiniz olan engelliniz birinci maddede belirtilen şartlara uygunsa aşağıda yazılı olan evrakları hazırlamaya başlayınız.

NOT: Hazırlayacağınız evrakların adresleri illerde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklardır.

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? Başvuruda, bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Sağlık Kurulu raporu, (Raporun Ağır Engelli Bakım Ücreti İçin Olmasına Dikkat Ediniz)
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
c) İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi) (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
d) Çocuk için 2 resim
e) SSK-Emekli Sandığı-BAĞ-KUR kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri (SSK ve BAĞ-KUR
f) Eşler boşanmış ise boşanma belgesi
g) Bakım ücreti talebinde bulunan kişinin dilekçesi
h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri

ÖNEMLİ NOT: Ailenizde iki ağır engelli varsa bakan kişi her ikisi için de bakım ücreti talebinde bulunabilir.