Geri
23Oca, 2023

Engelli Araç Vergi İndirimi

Engelli Araç Vergi İndirimi, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere engellilere taşıt araçlarının satın alınması sırasında bazı vergisel avantajlar sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olanlar engellilerin bazı taşıt araçlarını özel tertibat yaptırılması şartı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı …

23Oca, 2023

Çalışma Hakkı

Çalışma Hakkı Aşağıdaki kurumlar % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır:– Genel ve katma bütçeli daireler– İl özel idareleri ve belediyeler– Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar– Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan bankalar– Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerEngelli açık kontenjanının doldurulmaması halinde engelli istihdam etmeyen kamu kurum ve kuruluşları için yükümlülüğün dolduğu tarihten yükümlülüklerini yerine getirecekleri tarihe kadar her engelli açık kontenjanı her ay itibarı ile 1475 Sayılı İş Kanununun …

23Oca, 2023

Gelir Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 ve 89’uncu maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkârlara bu kanununda yer alan esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma hakkı verilmiş olup, bu hakkın kullanımına ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve 222 seri nolu Gelir Vergisi …

23Oca, 2023

Engelli Kimlik Kartı

Engelli Kimlik Kartı Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek olan Engelliler İçin Kimlik Kartı her işlem için ayrı rapor alma sorununu tek yönetmelikle çözümlemiştir. Bu amaçla Sağlık Kurulu Raporlarına ilişkin yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmelik, 18 Mart 1998 tarihinde 23290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kimlik kartı almak için izlenecek yola) 18/Mart1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.b) Özürlü Kimliği Bilgi Formu raporu …

23Oca, 2023

2022 Maaşı

2022 Maaşı 65 YAŞINI DOLDURMUŞ, MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2022Kabul Tarihi: 01/07/1976Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/07/1976Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 15642 Madde 1 – (Değişik fıkra: 05/03/1992 – 3783/1 md.) 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla …

23Oca, 2023

Engelli Bakım Aylığı

Engelli Bakım Aylığı ENGELLİ BAKIM AYLIĞI NEDİR, NASIL ALINIR?BEN BAŞVURABİLİR MİYİM VE BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? Bakım Aylığı Nedir?Bakım hizmetleri ile ilgili tüm işlemler Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Kurumlarda verilen bakım hizmetlerinin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi …