Geri
Floortime Nedir, Floortime Terapisi

Floortime nedir? Floortime Terapisi

Flortime nedir?

Floortime, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen bir terapi yöntemidir ve özellikle çocuklarda duygusal ve sosyal gelişimi desteklemek için kullanılır. Özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi nörogelişimsel bozuklukları olan çocuklarda yaygın olarak uygulanır.

Floortime, çocuğun gelişim düzeyine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek bir terapi yaklaşımıdır. Temelinde, çocuğun duygusal bağ kurma yeteneğini güçlendirmek ve sosyal etkileşim becerilerini artırmak yatar. Terapistler, çocukla birlikte oyun oynayarak, onun dünyasına girmeyi ve onunla bağ kurmayı amaçlarlar. Bu yöntem, çocuğun özgüvenini artırır, duygusal bağlanmayı güçlendirir ve iletişim becerilerini geliştirir.

Floortime terapisi, çocukların gelişimsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için ebeveynlerle birlikte de çalışabilir. Ebeveynler, çocuklarıyla güçlü bir bağ kurmayı ve onların gelişimini desteklemeyi öğrenirler. Bu yaklaşım, çocuğun günlük yaşamında da kullanılabilir, böylece etkileşim ve iletişim becerileri doğal ortamlarda da güçlendirilir.

Floortime Nedir
Floortime Terapisi

Floortime Terapisi Nedir?

Floortime terapisi, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen bir terapi yöntemidir. Bu terapi, özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi nörogelişimsel bozuklukları olan çocuklarda duygusal ve sosyal gelişimi desteklemek için kullanılır. Temelde, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirmek amacıyla oyun ve etkileşim odaklı bir yaklaşımı benimser.

Terapi çocuğun liderliğini ve inisiyatifi teşvik eder. Bu, terapistin çocuğun ilgisini çeken şeylere odaklanması ve çocuğun yönlendirmesini takip etmesi anlamına gelir. Terapist, çocuğun ilgi alanlarını genişletmek ve iletişim becerilerini güçlendirmek için bu doğal liderliği desteklemeye çalışır.

Floortime Terapisinin Temel Prensipleri:

Terapinin temel prensiplerinden biri, çocukların doğal ilgi alanlarını ve meraklarını kullanarak etkileşim kurmaktır. Her çocuğun farklı ilgi alanları vardır ve bu ilgi alanlarına odaklanarak çocuklarla bağ kurmayı amaçlar. Örneğin, bir çocuk belirli bir oyuncakla ilgileniyorsa, terapist bu ilgiyi kullanarak çocukla etkileşime geçebilir ve iletişimi güçlendirebilir.

Terapi temel prensip olarak çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için doğal ve etkili bir yaklaşım sunar. Bu prensipler, terapistlerin ve ebeveynlerin çocuklarla güçlü bir bağ kurmalarına ve onların potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olabilir.

Floortime Terapisi Uygulama Adımları:

Floortime terapisi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için kullanılan bir terapi yaklaşım olup terapisinin nasıl uygulandığına dair temel adımlar şunlardır:

 1. Çocuğun Dünyasına Giriş: Terapist, çocuğun ilgi alanlarına odaklanarak etkileşime girmeye başlar. Bu, çocuğun sevdiği oyuncaklar, aktiviteler veya konulara katılarak başlar. Terapist, çocuğun dikkatini çeken şeylere odaklanır ve onun dünyasına girmeye çalışır.
 2. Etkileşim Kurma: Terapist, çocuğun ilgi alanlarına uygun şekilde etkileşime girer. Bu, çocuğun yönlendirmesini takip etmek, oyun oynamak, jest ve mimiklerle iletişim kurmak gibi çeşitli yollarla gerçekleşir. Terapist, çocuğun duygusal tepkilerine ve ilgi alanlarına yanıt verir.
 3. Duygusal Bağlanma ve İletişim Güçlendirme: Terapist, çocuğun duygusal bağlanmasını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için çaba sarf eder. Bu, çocuğun duygusal ifadelerini tanımasını, göz temasını sürdürmesini, jest ve mimikleri kullanmasını destekler. Terapist, çocuğun ifadelerini anlamaya çalışır ve onun duygusal dünyasını keşfeder.
 4. İlgileri Genişletme ve Geliştirme: Terapist, çocuğun ilgi alanlarını genişletmeye çalışır. Bu, çocuğun mevcut ilgi alanlarına dayanarak yeni etkinlikler ve konular keşfetmek anlamına gelir. Terapist, çocuğun farklı deneyimler yaşamasını sağlar ve yeni ilgi alanlarına açılmasını teşvik eder.
 5. Esneklik ve Bireyselleştirme: Floortime terapisi, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre esnek bir şekilde uyarlanabilir. Terapist, çocuğun gelişim düzeyini ve özgün özelliklerini dikkate alır ve terapiyi ona göre uyarlar. Bu, terapinin etkili olmasını sağlar ve çocuğun en iyi şekilde desteklenmesini sağlar.

Bu terapi, çocukların doğal ilgi alanlarını kullanarak etkileşime girmeyi, duygusal bağlanmayı güçlendirmeyi ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Terapistler, Floortime terapisini uygularken çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyine uygun olarak esnek bir şekilde hareket ederler.

Bu yaklaşım ve uygulama çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak esnek bir şekilde uyarlanabilir. Her çocuğun farklı bir gelişim süreci vardır ve Floortime, çocuğun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım sunar.

DIR Modeli

“DIR” terimi, Floortime terapisi bağlamında önemli bir kavramı ifade eder. “DIR” kavramı, Dr. Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliştirilen ve Floortime terapisinde kullanılan bir modelin temelini oluşturur. Bu model, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için kullanılır.

“DIR” kavramı, şu üç ana bileşeni ifade eder:

 1. D: Duygusal Gelişim (Emotional Development)
 2. I: İlişkisel Gelişim (Relational Development)
 3. R: Yönergesel Gelişim (Developmental Individual Differences, Relationship-Based)

Bu üç bileşen, çocukların duygusal bağlanmayı güçlendirmeye, sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmaya odaklanan kapsamlı bir yaklaşım sunar.

 • Duygusal Gelişim (D): Çocukların duygusal dünyalarının anlaşılması ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Bu, çocukların duygularını tanımalarını, ifade etmelerini ve yönetmelerini içerir.
 • İlişkisel Gelişim (I): Çocukların ilişki kurma ve bağlanma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu, güvenilir ilişkilerin kurulması, empati geliştirme ve sosyal etkileşim becerilerinin güçlendirilmesi gibi unsurları içerir.
 • Yönergesel Gelişim (R): Çocukların bireysel farklılıklarını ve gelişim düzeylerini dikkate alarak etkileşime girme ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlar. Bu, çocuğun özgün ilgi alanlarına odaklanmayı ve etkileşimin doğal akışını takip etmeyi içerir.
DIR floortime

Bu yaklasımda terapistler çocuğun “DIR” gelişimine dayalı olarak etkileşim kurarlar. Bu model, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için kullanılan bireyselleştirilmiş ve ilişki odaklı bir yaklaşım sunar.

Floortime neyi hedefler

Floortime terapisi, çocukların doğal ilgilerini, meraklarını ve duygusal tepkilerini kullanarak etkileşim kurmayı ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Terapi seansları genellikle çocuğun sevdiği etkinliklerle dolu olur ve terapist, çocuğun ilgisini çeken şeylere odaklanarak onunla etkileşimde bulunur.

Floortime eğitimi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için kullanılan bir terapi yaklaşımını öğrenmeyi içerir. Bu eğitim, özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi nörogelişimsel bozuklukları olan çocuklarla çalışan terapistler, ebeveynler ve diğer ilgili kişiler için tasarlanmıştır.

İşte Floortime’nin hedeflediği ana noktalar:

 1. Duygusal Bağlanma ve Güvenin Oluşturulması: Floortime terapisi, çocukların duygusal bağlanmasını güçlendirmeyi amaçlar. Terapist ve çocuk arasında güvenli bir ilişki kurulmasını teşvik eder. Bu, çocuğun terapiste güven duymasını ve duygusal bağlanma becerilerini geliştirmesini sağlar.
 2. Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: Floortime, çocukların sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmeyi hedefler. Terapist, çocuğun doğal ilgi alanlarına odaklanarak sosyal etkileşimleri teşvik eder. Bu, çocuğun diğer insanlarla daha iyi etkileşim kurmasını ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlar.
 3. İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Floortime terapisi, çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlar. Terapist, çocuğun ifade ettiği duyguları tanımasını, göz temasını sürdürmesini ve jest ve mimikleri kullanmasını teşvik eder. Bu, çocuğun kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve iletişim becerilerini artırır.
 4. Özgüvenin Artırılması: Floortime terapisi, çocuğun özgüvenini artırmayı hedefler. Terapist, çocuğun ilgi alanlarına uygun şekilde onunla etkileşime girerek onun başarılarını destekler. Bu, çocuğun kendine güven duymasını ve kendi yeteneklerine olan inancını artırır.
 5. Bireysel Potansiyelinin Desteklenmesi: Floortime terapisi, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve güçlü yanlarına odaklanır. Terapist, çocuğun güçlü yönlerini belirleyerek ona uygun destek sağlar. Bu, çocuğun bireysel potansiyelini maksimize etmeyi amaçlar.

Konya Cemre Özel Eğitim Merkezi – Floortime uygulamaları

Konya’da bulunan Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz duyu bütünleme, ergoterapi, floortime, fizyoterapi, dil konuşma ve terapi hizmetleri için ideal bir ortam sağlamaktadır. Merkezimiz içerisinde yer alan özel eğitim sınıfları çocukların öğrenim ve başarısında önemli katkı sağlamaktadır. Takım çalışması ve uyum süreçlerini önemseyen deneyimli ve uzman ekibimizden destek, danışma ve eğitim alabilirsiniz.