Geri
fizik tedavi ve rehabilitasyon

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Cemre Konya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Merkezi - Konya

Fizik tedavi ve rehabilitasyon; kaza, travma, doğuştan gelen rahatsızlıklar ya da başka sebeplerle meydana gelen fonksiyonel bozuklukları ya da kayıpları çeşitli yöntemler ile günlük yaşamında bireyi rahatlıkla hareket edebilir hale getiren bir tedavi yöntemidir. Kemik ve kasla ilgili birçok hastalığın tedavisinde kullanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon, kişiye göre değişebilen bir tedavi yöntemidir.

Fizik tedavi, diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra tek başına da uygulanabilmektedir. Fizik tedavi; ışın, ısı, egzersiz, elektrik akımları, sıcak-soğuk uygulamalar ve fiziksel ajan ile yapılabilmektedir.

Rehabilitasyon kelimesinin ise onarma, yeniden yerine koyma, iyileştirme gibi anlamları bulunmaktadır. Rehabilitasyon çoğu zaman fizik tedaviye göre daha uzun sürebilmektedir.

Fizik tedavi ile yürütülen rehabilitasyon çalışmalarında amaç; fonksiyonelliği arttırmak, bireylerin kapasitelerini arttırmak, iyilik halinin artmasını sağlamak, sosyal iletişimi arttırmak ve bireyin bağımsız bir yaşam sürdürmesidir. En iyi klinik sonuçlar erken ve yoğun rehabilitasyon sonucunda elde edilir.

Erken çocukluk döneminde tedavide denge ve düzeltme reaksiyonlarını kazandırmak hedeflenir. Daha geç dönemde çocuğun içinde olduğu dönem ve yakın geleceğe yönelik temel hareketler kazandırılır. Tedavi yaklaşımı her çocuğa özgüdür ve bireysel olarak hazırlanır. Çocuğun yapabildikleri ve yapamadıkları tedavi sürecinde devamlı olarak gözden geçirilerek, çocuk ve aile ile iletişim içinde olarak planlama yapılır.

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi, İnsanların ömrü boyunca hareketlerini ve fonksiyonel becerilerini maksimum seviyede geliştirmek, bunu devam ettirmek veya restore etmek için hizmet etmek olarak tanımlanabilir. Elektroterapi ajanları, egzersizler, mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri fizyoterapinin temel araçlarıdır.

Fizyoterapist

Fizyoterapistlik mesleği; hastalık ya da yaralanmadan dolayı oluşan deformiteyi önlemek veya azaltmak için çalışan, mobiliteyi arttıran, ağrıları azaltan, kuvveti arttıran rehabilitasyon programlarını planlayan, organize eden ve değerlendiren meslek grubudur.

Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.

Fizyoterapi, fizyoterapist

Özel Eğitim Merkezlerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kimlere uygulanır?

  • Felç (İnme):İnme, hemipleji terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, halk dilinde daha çok felç olarak bilinmektedir. Felç, beyni besleyen damarların pıhtı ile tıkanması ya da kanaması sebebi ile beyinde bir odağın beslenememesidir. Felçten sonra hastanın yaşamında fiziksel kayıpların yanında psiko-sosyal açıdan da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
  • Serebral palsi: Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde, gelişmekte olan merkezi sinir sistemi (MSS)’nin, değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanabilir. SP’de motor gelişim yetersizliğine mental, görme, işitme, konuşma ve davranış problemleri eşlik edebilir. Motor, duyusal, bilişsel ve mental problemler, SP’li çocuk ve ergenin günlük yaşam fonksiyonlarını ve fonksiyonel bağımsızlığını olumsuz etkiler. SP’nin tedavisi çocukların yaşadığı problemlerin çeşitliliğine bağlı olarak çok yönlü ve multidisipliner bir anlayışla ele alınmalıdır. Tıbbi uygulamaların yanında, SP’nin tedavisinin en önemli kısmını rehabilitasyon uygulamaları oluşturmaktadır.
  • Spina Bfida:Omurganın tam olarak kapanmaması olarak tanımlanabilir. Normal şartlarda spinal kord omurganın içinde seyreder ve üç katmanla sarılmıştır (dura mater, araknoid mater ve pia mater). Bu yapıları ise epidural yağ kaplar. Spina bifida da ise bu yapılar çeşitli derecelerde hasar görmüştür. Spina Bifidalı çocuklar doğdukları andan itibaren fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alınmaktadır. Bu rehabilitasyon programında amaç; çocuğun mümkün olduğunca erken dönemde mobilize edilmesi, komplikasyonların önlenmesiyle birlikte çocuğu günlük yaşamında ulaşabileceği en yüksek fonksiyonel düzeye ve yaşam kalitesine ulaştırmak ve topluma kazandırmaktır.
  • MS (Multiple Skleroz): Nörolojik kaynaklı kronik bir hastalık olup, merkezi sinir sistemini etkileyen beyin sinirlerindeki miyelin kılıfların zamanla hasar görmesi sonucunda oluşan ve bireyde fonksiyonel olarak yetersizlikler oluşmasına neden olmaktadır. Hastalık sıklıkla genç erişkinlerde görülür. Hastalık sürecinin öngörülemez seyri ve ortaya çıkardığı belirsizlik durumu bireylerin hem aktif yaşamlarını hem de iş, aile ve sosyal yaşam sürecini etkilemektedir.
  • Kas hastalıkları(Nöromüsküler hastalıklar): Doğumdan itibaren veya sonradan ortaya çıkan, kas atrofisi ve kuvvet azlığı ile seyreden ilerleyici bir grup hastalıktır. Zaman içinde eklem hareketlerinde kısıtlanma, kas kısalıkları, solunum kapasitesinde azalma ve postür bozukluklarına yol açar. Hastalığa eşlik eden ilerleyici bulgular hastalarda mobilite ve transferlerde güçlük, düşmeler, özellikle merdiven inip çıkma ve yerden kalkma gibi aktivitelerde zorlanmalara, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanmalara yol açmaktadır.
  • Spinal kord yaralanmaları: Kişide ciddi boyutta fiziksel hasar ve işlev bozukluğuna sebep olmakla birlikte kişinin psikolojik durumu üzerinde de önemli bir etki yaratır. Spinal kord (omurilik), beyin ile bedenin geri kalan kısmı arasında iletişimi sağlayan sinir lifleri ve hücrelerinden oluşur. Spinal Kord Yaralanmalarında akut bakım ve rehabilite edici yaklaşımlar ile birlikte önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
  • Moya Moya hastalıkları
  • Rett Sendromu
  • ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz)
  • Down Sendromu

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal, duygusal, konuşma, görme ve işitsel gibi engelleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan bireylerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayıcı beceriler kazandırmak üzere kurulmuş ve bu doğrultuda hizmet veren kurumlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerince fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet verilmektedir.

özel eğitim ve rehabilitasyon
Konya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

Konya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

MEB’e bağlı Konyada Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri içinde yer alan Merkezimizde bedensel engeli olan bireylere yönelik, alanında uzman fizyoterapist kadromuz ile germe, kuvvetlendirme, eklem ve rom açıklığını; olması gereken açıklık seviyesine getirme vb. gibi alışılmış yöntemler ve güncel, alışılmışın dışında bireysel ihtiyaçlara göre özel tekniklerle Konya Cemre fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bilgi ve randevu almak için bize ulaşabilir ve kolaylıkla destek alabilirsiniz.