Geri

OKUL UYUM PROBLEMLERİ

OKUL UYUM PROBLEMLERİ

Okul, çocuklar için yeni bir sosyal ortamdır, çocuğun bu ortama uyumu, aileden kazandığı iletişim becerileri ve ilişki biçimlerini kullanmasıyla mümkündür. Okula uyum sorunu sadece okula yeni başlayanlarda görülmez. Bir üst sınıfa geçen ara sınıf öğrencilerinde de uyum sorunu görülebilir.

Uyum sorunlarının nedenleri:

  • Çocuğun gelişimi ile ilgili faktörler
  • Arkadaşlarla ilişkili faktörler
  • Aile ile ilgili faktörler
  • Çevresi ile ilgili faktörler
  • Öğretmenlerle ilgili faktörler yer almaktadır.

Çocuğun gelişimi ile ilgili faktörler: Bireyin; zihinsel, bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişim alanlarında normal gelişim gösteren akranlarını yakalayamamasından dolayı ortaya çıkan uyum sorunlarıdır.

Arkadaşlarla ilişkili faktörler: Bireyin eğitim-öğretim süresince edindiği arkadaşlıkların; sosyal beceriler, akran öğretimi, iletişim vb. alanlarda etkisi çok büyüktür. Çeşitli sebeplerle arkadaş edinemeyen, arkadaşları ile etkili iletişime geçemeyen bireylerde okul uyum problemleri görülmektedir.

Aile ile ilgili faktörler: Çocuk okula o zamana kadar ailenin verdiklerinin özeti şeklinde başlar. Çocuğun içinde bulunduğu aile ortamındaki ebeveynler arasındaki çatışmalar, ebeveynlerin evliliklerinin sağlıklı olmaması çocuğun uyum sorunlarına karşı daha yatkın olmasına neden olur.

Çevresi ile ilgili faktörler:  Çevresel faktörler; sosyal öğrenme süreçlerini desteklediği gibi, çocuğun kuralları olan bir ortama uyumunu kolaylaştırmaktadır. Çevresel faktörler, okula uyum sürecinde en belirgin etkendir. Çevresel faktörlere uyum sağlamış bireyin; sosyal uyum, öz kontrol, davranış kontrolü ve akademik başarısı daha iyidir.

Öğretmenlerle ilgili faktörler: Bu süreçte en önemli etken öğretmendir. Çocuk öğretmeninin sevgisini, ilgisini kaybetmemek için davranışlarına pek çok alanda yön verir. Çocuk açısından bakıldığında öğretmenin sevgi ve ilgisi çocuğun istenilen görevleri yerine getirmesi karşılığında elde edilen kavramlardır. Öğretmen ve öğrenci arasında güven temeline dayalı bir ilişki çocuğun okul uyumunu ve arkadaş ilişkilerini ve dolayısıyla da okulun sosyal kurallarına uyumu arttırmaktadır.