Geri

HEMİPLEJİ ( FELÇ )

HEMİPLEJİ ( FELÇ )

Hemipleji serebral dolaşımda ki patolojik değişimler sonucu gelişen ve vücudun bir yarısında nöromusküler fonksiyon kaybıdır, Halk arasında “inme” olarak tabir edilir.

Risk faktörleri

Değiştirilebilen risk faktörleri                                        

 Kalp hastalıkları

Diabetes mellitus

Sigara

Geçirilmiş inme

Fiziksel inaktivite

Hormon kullanımı

Değiştirilemeyen risk faktörleri

Yaş

Cinsiyet

Aile öyküsü

SVO’da Görülen Motor Bozukluklar

  • Değişik derecede duyu bozuklukları (hemiplejik tarafın ihmali)
  • Spastisite
  • Anormal Hareketler
  • Otomatik Reaksiyonların Kaybı
  • Asimetri (denge kaybı )
  • Masif Hareketler
  • Her iki elin birbiri ile koordinasyon kaybı

SVO’da Görülen Duyu-algı ve Kognitif Bozukluklar

Vucut şeması

Sağ-sol ayrımı

Vücut Tanıma

Unilateral ihmal

Oryantasyon bozukluğu

Problem çözme

Dikkat problemi

Hafıza promlemi