Geri

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR)

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI (YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR)

Otizm spektrum bozuklukları, iletişim ve sosyalleşme gibi temel hayati işlevlerin gelişmesindeki gecikmeleri de içeren gelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozuklukları hafif semptomlarda ilerleyebileceği gibi ağır ve ciddi bozuklukları da içine alan geniş bir sınıflamaya ayrılır. Bu sınıflamaya 5 tanı grubu dahil edilir. Bu gruplar:

 • Otizm
 • Atipik Otizm
 • Asperger Sendromu
 • Disintegratif Bozukluk
 • Rett Sendromu’ dur.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler de 3 temel semptom görülür. Bu semptolar; İletişim alanlarında yetersizlik, sosyal becerilerde yetersizlik ve tekrarlayıcı davranışlardır. Otizm spektrum bozukluğuna eşlik eden diğer genel problem davranışlar:

 • Göz temasının kısa süreli olması ve göz teması kurmada zorluk çekmek
 • Dil ve konuşma gelişmesinde belirgin bir gecikme
 • Oyuncaklara karşı ilgisizlik, nasıl oyun oynayacağını bilememe
 • Anlamlı jest ve mimiklerin olmaması
 • Sürekli kendini ve aynı davranışları tekrar etme
 • Bir nesneye, bir eyleme, bir ortama aşırı bağlılık

Yukarıda belirtilen problem davranışlar her bireyde farklı düzeyde görülmektedir.

Otizm Spektrum Bozuklukları, birey de 12 ay  civarında kendini belli etmeye başlamakla beraber 18 ay gibi erken bir zamanda kesin ve güvenilir bir tanı koyulabilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun tam bir tanısı olmadığı için tam bir tedavisi de yoktur. Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip olan bireylerde görülen davranış problemlerini azaltmak için bazı ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Fakat bu tıbbi tedaviler Otizm Spektrum Bozukluğunu tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğunun en önemli tedavisi özel eğitimdir. Kurumumuzda uygulanan; çağdaş, güvenilirliği kanıtlanmış özel eğitim yöntemleri ile Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylere özel eğitim hizmeti verilmektedir.